Ett friskhetstecken att hon gråter

Psykiatri-
professorn Sten Levander om barnflickans vittnesmål i dag

NYHETER

Barnflickans berättelse har en sann berättelses alla kännetecken.

Problemet är att en falsk berättelse har samma ingredienser.

Därför är det inte uteslutet att hon hittat på, säger professorn i rättspsykiatri.

Professor Sten Levander menar att barnflickan är trovärdig.

Sten Levander, professor vid Rättpsykiatriska kliniken i Malmö, har lyssnat på delar av barnflickans vittnesmål.

Han tycker att barnflickans vittnesmål i rätten bär alla tecken på att det hon berättar är sant.

- Det har en självupplevd prägel samtidigt som hon har distans till det hela.

Är det just självupplevda som gör att det verkar sannfärdigt?

- Ja, sannfärdigt eller utsuderat.

Sann berättelse har samma kännetecken som falsk

Men, säger han, ett sant vittnesmål är ett som likt barnflickans har referenser framåt och bakåt, hänger ihop.

Problemet är att detsamma gäller för en falsk berättelse.

- Den har samma kännetecken. Är man tränad att ljuga lär man sig hur en bra story ska se ut för att den ska funka.

- Det betyder att det finns precis samma inslag med detaljer, reflektioner och känslor, naturligtvis också sammanhängande, ingen konstruerar en osammanhängande historia.

Hur avslöjar man i så fall en falsk historia?

- Man får försöka gå på sakförhållanden och sätta dit dem på någon detalj. Till slut kanske det blir två duktiga historieberättare som står mot varandra.

- Så antingen är hon en djävulskt skicklig lögnerska som har konstruerat historien mycket snyggt eller?

- Men jag säger att det är ett övertygande inlägg, stringent och har det självupplevdas prägel med detaljer, reflektioner och känslor. Och det är ingenting som är psykiatriskt orimligt i det hon säger.

Är inte längre sjuk

Barnflickan, har en undersökning slagit fast, hade en ”allvarlig psykisk störning” vid mordtillfället. Nu är hon inte längre sjuk.

- Idag finns det ingenting som tyder på att hon är psykiskt störd. Hon kan identifiera på vilka punkter hon missade verkligheten. Hon är sammanhållen i ett adekvat sinnestillstånd, vilket bevisas av att hon gråter. En djupt deprimerad person förlorar förmågan att gråta, säger Sten Levander.

-Det är ett friskhetstecken, hon ska vara så ledsen så hon gråter, allt annat är onormalt.

På frågan om hur en människa kan låta sig så totalt dras in i en sådan miljö som Knutbyförsamlingens svarar han:

- Hon kan haft gamla traumata som återuppväckts, starka känslor kring förlust och skuld som fick l lindring när hon sökte sig till pingströrelsen.

- Där får man eva ut och agera ut. Det är starkare känslor och större ord, där djävulen är mer aktiv, kan man säga, än i statskyrkans ljummenhet.

- Det är mycket mer känslor med i den här typen av kristendom och hon har naturligtvis haft ett behov av det.

”En har haft makt över den andra”

Han tror inte att barnflickan och pastorn tillsammans kan ha lidit av det psykiska sjukdomstillstånd som kallas ”shared delusion”, där två personer blir överens om en sjuk vanföreställning.

- I det här fallet är det väl så att en av kontrahenterna haft makt över den andra och har givit henne viktiga svar och viktig ledning för hur hon ska göra för att inte förlora guds nåd.

- Han är undersökt och friskförklarad så han har inte haft någon vanföreställning kring det här. Han kan ha tyckt att det här är ett bra ställe att jaga brudar på.

Sten Levander menar att pastorn har tydliga psykopatiska drag.

- Det är att utnyttja andra för egen vinning, och inte ha något emot att hoppa på, kränka och förnedra folk under resans gång.

Hur kommer han att bemöta barnflickans berättelse?

- Det är omöjligt att säga nu. Men från treårsåldern är vi människor inte längre sanningsenliga. Vi ljuger för andra och vi ljuger för oss själva, bland annat för att upprätthålla självrespekten.

- Vi vet inte hur mycket pastorn vet om sig själv och hur mycket han kommer att ge ifrån sig till oss av det han vet om sig själv.

Simone Söderhjelm