NTF: Höjda fartgränser kan rädda liv

NYHETER

Om hastighetsgränserna följs kan många liv per år räddas. Men för att nå målet krävs höjningar av vissa fartgränser.

Det anser förre rikspolischefen och NTF-ordföranden Björn Eriksson.

På Dagens Nyheters debattsida argumenterar han för en höjning till 120 respektive 100 kilometer i timmen på motorvägar med 110 respektive 90.

Det ökar visserligen olycksrisken men skapar samtidigt en acceptans för sänkningar av fartgränserna på mer olycksdrabbade vägar. Enligt Eriksson bör hastigheten sänkas till 80 kilometer i timmen på 90-vägar och till 40 kilometer i timmen på 50-vägar.

De förändrade fartgränserna innebär en sänkning av medelhastigheten med fyra kilometer i timmen på landsbygden och två kilometer i timmen i tätorter, något som skulle minska antalet döda i trafiken med mellan 50 och 100 personer per år.

Eriksson medger dock att det finns målkonflikter i förslaget men säger samtidigt att det inte finns tid att invänta en lösning av dem. Därför är det viktigt med kreativa lösningar, anser han.

TT