”Hennes berättelse var oerhört imponerande”

1 av 3
Sven-Erik Alhem.
NYHETER

Pastorns vittnesmål på torsdag kan vara avgörande för utgången av Knutby-målet, anser experterna.

Men han får en tuff uppgift att motbevisa barnflickans berättelse som beskrivs som detaljerad, logisk och stark.

I går korsförhörde hans advokat barnflickan.

Aftonbladets tre juridiska experter ger sin syn på utvecklingen i den uppmärksammade rättegången.

Lyckades pastorns advokat slå hål på barnflickans berättelse under gårdagens förhör?

Sven-Erik Alhem, överåklagare

- Nej, det han tog upp var ganska perifert. Det kom inte fram någonting som avviker från de ursprungliga uppgifterna om grunderna för pastorns styrning av henne.

Per E Samuelsson, advokat

- Nej, den stod pall och vann i trovärdighet eftersom hon kunde ge naturliga förklaringar på de ifrågasättanden han gjorde.

Leif Silbersky, advokat

- Nej, inte när det gäller att ifrågasätta hennes tillförlitlighet. Han visade dock att det kunde finnas motiv för henne att ge pastorn en betydligt större roll än han haft.

Vad ville advokaten uppnå?

Sven-Erik Alhem, överåklagare

- Han ville ifrågasätta om det kunde vara en så stark påverkan från pastorn eller om någon annan person kan ha varit inblandad.

Per E Samuelsson, advokat

- Hans taktik är att låta hennes och pastorns uppgifter stå emot varandra. Han hoppas att ord ska stå mot ord och att åtalet ska ogillas.

Leif Silbersky, advokat

- Han ville visa att det fanns ett alternativt händelseförlopp, att hon ville tillbaka till församlingen och framställa sig själv i bättre dager.

Hur påverkar barnflickans enorma detaljrikedom hennes trovärdighet?

Sven-Erik Alhem, överåklagare

- Jag tycker i allt väsentligt att hennes berättelse ger en tillförlitlig bild. Det bär det självupplevdas prägel.

Per E Samuelsson, advokat

- Den är ett avgörande stöd för att hon talar sanning. Att det låter trovärdigt och hänger ihop i sina detaljer.

Leif Silbersky, advokat

- Det var en oerhört imponerande berättelse av någon som betraktas som psykiskt sjuk. Samtidigt var det nästan för perfekt.

Vad har pastorns vittnesmål för betydelse? Sven-Erik Alhem, överåklagare

- Det räcker inte att han berättar sin version, han måste dessutom kommentera de väldigt konkreta uppgifter som barnflickan lämnat om hans medverkan i det hela.

Per E Samuelsson, advokat

- Det har en stor betydelse nu eftersom hans försvarsadvokat inte sagt någonting om vad pastorn kommer att lämna för förklaringar. Det är ett oskrivet blad.

Leif Silbersky, advokat

- Det är helt avgörande för honom om det brister eller bär.

Anders Johansson, Annika Sohlander