Barnflickan kan återfalla i brottslighet

Måste bryta med pastorn för att bli fri

NYHETER

Stockholm

Barnflickan har inte på ett övertygande sätt tagit avstånd från pastorn i Knutby. Om hon hamnar under hans påverkan igen finns risk att hon återfaller i allvarlig brottslighet.

Det framgår av den rättspsykiatriska undersökning av barnflickan som blev offentlig på tisdagen.

Att en rättspsykiatrisk undersökning (RPU) i sin helhet blir offentlig är mycket ovanligt. Men på begäran av pastorns advokat Ola Nordström släpptes sekretessen på måndagen i Knutbyrättegången. Först på tisdagen fick TT ta del av RPU:n.

En vårdgrupp vid rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge har kommit fram till att barnflickan lider av en "ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör. Hon lider dessutom av förstämningssyndrom och identitetsproblem".

Vårdgruppens slutsats blir att barnflickan är allvarligt psykiskt störd. Det innebär att hon inte får dömas till fängelse.

Denna slutsats granskas just nu av Socialstyrelsens rättsliga råd, som ska ge sin syn på barnflickans mentala tillstånd om drygt två veckor, den 9 juni.

Sällsam sorglöshet

På flera ställen återkommer vårdgruppen till hur svårbedömd barnflickan är och hur säregna omständigheterna runt brottet är.

Hon beskrivs som en mycket osannolik gärningsman rent statistiskt eftersom hon är kvinna, tidigare ostraffad, inte har missbruksproblem och inte har några personlighetsdrag som man förknippar med våldsbrott. Dessutom är hon fostrad i en kristet religiös miljö.

Vårdlaget har också reagerat på att barnflickan under hela den tid hon var deras patient var glad och vänlig. Det var denna sorglöshet som personalen fann mest sällsam.

De enda tillfällen som barnflickan tycktes visa adekvata känslor var efter vissa polisförhör och vallningar på brottsplatsen. Då var hon märkbart berörd och grät.

Kvinnan uttryckte också oro över att möta pastorn igen i samband med rättegången.

Traumatisk bindning

Hon beskrivs som jagsvag, lättledd och med svag identitet. Bindningen till pastorn betecknas som traumatisk och svår att bryta.

Pastorns metod att växla mellan värme och stark kritik samt att isolera henne från utomstående är känd från misshandelsförhållanden, framgår av RPU:n.

Religiös vanföreställning är vårdgruppens beskrivning av barnflickans motiv till dåden. Hon har sagt att hon begick gärningarna för att inte förlora kontakten med Gud.

"Det är svårt att hävda att denna tankegång skulle rymmas i det kristna budskapet och vara uttryck för religiositet", skriver vårdgruppen i undersökningen.

Risken för återfall i brott är starkt kopplad till pastorn, som hon fortfarande försvarar och säger sig vara fäst vid. Så länge hon inte tar avstånd från pastorn på ett övertygande sätt finns risken att hon åter hamnar under hans inflytande och därmed återfaller i brott, anser vårdgruppen.

Ewa Tures/TT