Nya granskningar av egyptiers avvisning

NYHETER

Avvisningen av två terrormisstänkta egyptier blir allt besvärligare för regeringen.

Nu ska JO och flera utskott i riksdagen granska det som skett. Dessutom är fallet polisanmält.

Mats Melin, chef för justitieombudsmannen (JO), ska på eget initiativ granska den omdiskuterade avvisningen av de terrormisstänkta asylsökande egyptierna Ahmed Agiza och Muhammed el-Zari, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

JO är den enda myndighet som utan restriktioner kan granska allt som Säpo har för sig. Stora delar av fallet omfattas av sekretess. Det som hittills kommit fram härrör främst från anonyma läckor och andrahandsuppgifter, förutom det myndigheterna velat berätta.

Utländsk medverkan

Melins intresse väcktes av TV4-programmet Kalla Faktas avslöjande om amerikanska säkerhetsagenters medverkan vid avvisningen, något som senare indirekt bekräftats av justitieminister Thomas Bodström.

– Det kommer nya uppgifter hela tiden. Med all respekt för TV4 och deras uppgiftslämnare vill jag först från Säpo få höra hur det gått till. När jag vet det får jag bestämma hur jag ska gå vidare, säger Melin till TT.

Kärnfrågan är om – och i så fall i vilken utsträckning – utländska säkerhetstjänster aktivt får medverka vid myndighetsutövning i Sverige.

– Samarbeta är en sak. Det gör de och det bör de göra, utbyta information och ha överläggningar. Men var går gränsen, undrar Melin.

Hans utredning kan realistiskt väntas först i höst. Finner han att brott har begåtts har han som JO makt att väcka åtal.

Men regeringens bekymmer växer även på den politiska fronten.

Avvisningen ska nu granskas i tre olika riksdagsutskott. Redan den här veckan ska företrädare för utrikesdepartementet (UD) informera utrikesutskottet, och inom kort kallas regeringen också till justitieutskottet. Ärendet är också på nytt anmält till konstitutionsutskottet (KU).

”Det är klarlagt att männen torterats i Egypten, att de inte fick tillgång till rättvisa rättegångar och att representanter för USA:s regering sannolikt behandlat männen i strid mot Europakonventionen,” skriver vänsterpartisterna Ulla Hoffman, Alice Åström och Rolf Olsson i sin KU-anmälan.

KU-granskning nästa vår

KU har redan haft saken uppe till granskning våren 2002. Då ville majoriteten inte klandra regeringen, utan tyckte att de garantier om att ingen tortyr skulle förekomma som regeringen förhandlat fram med Egypten räckte. Den nya KU-granskningen sker först nästa vår.

Förutom dessa genomgångar lämnade centerledamoten i justitieutskottet Johan Linander in en polisanmälan på tisdagen.

– Jag polisanmälde brottet, inte någon misstänkt. Det behöver inte vara regeringen som gjort sig skyldig till brott, det kan vara någon tjänsteman på Säpo, säger Linander.

Karl Vicktor Olsson/TT