Porsche och Volkswagen återkallar 100 000 stadsjeepar

1 av 2 | Foto: Mats strand
Porsche Cayenne.
NYHETER

Wolfsburg

De tyska biltillverkarna Porsche och Volkswagen återkallade på tisdagen 100000 stadsjeepar som tagits fram med gemensamma ansträngningar.

Fordonens säkerhetsbälten i baksätena ska kontrolleras efter det att svagheter påträffats i konstruktionen som på sikt kan leda till funktionsproblem.

Biltillverkarna beräknar att omkring en procent direkt berörs av problemet, som ska åtgärdas utan kostnad för ägaren.

Totalt berörs 40848 Porsche Cayenne och 60000 Volkswagen Touareg tillverkade mellan oktober 2002 och december 2003.

Enligt Porsche kommer den underleverantör som stått för den problematiska delen i säkerhetsbältessystemet att få betala hela kostnaden för återkallningen – den andra för de båda lyxbilsmodellerna inom loppet av ett par månader.

TT-DPA