Forskare stack sig på kanyl - dog av dödsvirus

NYHETER

Ebolaforskaren Antonina Presjnakova stack sig på en infekterad

kanyl.

Två veckor senare var hon död.

Viruset tog Antonina Presjnakovas liv.

Presjnakova var den tredje forskaren som blev smittad av dödliga nålstick på Vektors forskningscentrum för virologi och bioteknik utanför Novosibirsk i Sibirien. De två andra smittades av det närbesläktade Marburgviruset, den ene överlevde.

De som arbetade tillsammans med henne hålls fortfarande i sträng isolering i ytterligare tre veckor.

90 procent dör

Myndigheterna vågar inte ta några risker med det fruktade viruset som tar död på 90 procent av alla som smittas.

Natalia Skultetskaja, talesman för Vektor, säger att hennes kollega fick all medicinsk hjälp som kunde uppbringas.

Men inget hjälpte.

Laboratorierna på Vektor var topphemliga anläggningar för kemiska och biologiska vapen under Sovjettiden. Personalen hade all tänkbar utrustning och utbildning för att arbeta med livsfarliga substanser.

Organen löses upp

Sjukdomen är uppkallad efter floden Ebola i Kongo-Kinshasa och sprids via kontaktsmitta. Den sjuke får våldsamma blödningar när huden, slemhinnorna och de inre organen i princip löses upp. Det finns inga mediciner som biter på sjukdomen och ingen vet var viruset finns innan det angriper människan.

Svante Lidén