Amnesty kritiserar Sverige

”Uppsnabbade rutiner” i asylärenden leder till brott mot de mänskliga rättigheterna

NYHETER

Sverige fortsätter att bryta mot de mänskliga rättigheterna – av de nordiska länderna är vi i särklass värst.

Det menar Amnesty i sin årsrapport för 2003.

Det man främst oroas av är bristfälliga asylutredningar och den uppmärksammade avvisningen av två egyptier.

Danmark, Island och Norge nämns inte ens i människorättsorganisationens sammanfattning av förra året - bara Finland och Sverige får stå vid Amnestys skampåle.

Sverige kritiseras återigen för ”uppsnabbade rutiner” vid utredning av asylärenden. Amnesty misstänker att många flyktingar nekas asyl efter förhastade och bristfälliga utredningar.

Ett omtvistat fall som rullat på i flera år är de två egyptierna Ahmed Agiza och Muhammad el-Zari. De hade sökt asyl i Sverige men utlämnades till Egypten 2001, enligt Amnesty ”trots en allvarlig risk” att de i hemlandet skulle utsättas för tortyr eller andra grova människorättsbrott.

Omfattande kritik

En militärdomstol i Kairo dömde i april i år Agiza till livstids fängelse för terrorism. Svenska myndigheter har nu börjat rota i fallet igen, men Amnesty oroas av att Sverige från början i all hast kastade ut de två egyptierna, efter fagra löften från Egypten om en rättvis behandling.

Amnesty citerar också omfattande kritik mot Sverige i rapporter från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT), Europarådets kommission mot etnisk diskriminering, rasism och annan intolerans (Ecri) och Göteborgskommittén.

CPT oroas av att rekommendationer från 1998 för att förhindra polisövergrepp inte genomförts, och kritiserar förhållandena i häkten och fängelser i Tidaholm, Kronobergshäktets Västberga-filial, Umeå och Göteborg.

Diskriminering

Ecri ser ökad rasism och diskriminering i Sverige, mot bland andra judar, romer och muslimer, i synnerhet kvinnor. Och Amnesty anknyter till tidigare fördömanden av efterspelet till EU-toppmötet i Göteborg 2001 genom att citera Göteborgskommitténs svidande kritik mot polisens agerande.

För Finlands del upprepas kritiken mot de långa tjänstgöringstiderna för de som inte vill göra värnplikten - de måste ställa upp på 395 dagars civiltjänst, mer än tre gånger så lång tid som den vanligaste värnplikten. Som ett resultat av detta hade Finland enligt Amnesty elva samvetsfångar under 2003, som alla kastats i fängelse efter att ha vägrat göra civiltjänsten.

Henrik Samuelsson/TT