Al-Qaida växer i skuggan av Irak-kriget

Rapport: Över 18 000 operativa medlemmar på fri fot

NYHETER

Kriget i Irak har ökat rekryteringen till terrornätverket al-Qaida.

Just nu finns 18.000 operativa medlemmar på fri fot.

Nätverket finns i över 60 länder och det växer, skriver Internationella institutet för strategiska studier IISS i London i en ny rapport.

Terrorledaren Usama bin Ladins nätverk är enlig rapporten starkare än någonsin. Mycket beror på kriget i Irak, som lockat nya medlemmar.

Att bin Ladin är försvunnen och över hälften av de cirka 30 toppledarna har dödats eller tillfångatagits har inte stoppat al-Qaida.

Inte heller att man mist sitt ursprungliga fäste i Afghanistan.

I stället har organisationen med framgång gått under jorden och i tysthet spritts till över 60 länder.

"Utmärkta finanser"

Nätverkets finanser är utmärkta och man arbetar målmedvetet med att planera nya attentat, främst mot USA och Europa, skriver det ansedda institutet i sin rapport enligt Reuters.

Framgången beror bland annat att ledarna i organisationens mellanskikt är lyckas bra i sitt arbete och att det fortsätter att strömma in pengar till terrornätverket.

Av organisationens cirka 30 höga ledare har drygt hälften antingen dödats eller tillfångatagits. Samma öde har drabbat cirka 2.000 fotsoldater, men resten av ledarskiktet plus 18.000 potentiella terrorister är på fri fot.

Dessutom ökar rekryteringen, främst på grund av kriget i Irak, skriver institutet i London.

Massförstörelsevapen

I rapporten påpekar IISS också att terrornätverket gärna vill ha tillgång till massförstörelsevapen.

I brist på det kommer nätverket tills vidare att nöja sig med att rikta aktioner mot så kallade mjuka mål - amerikaner, israeler och europeer.

IISS har även gjort en strategisk analys av situationen i Irak, och skriver att om ockupationen misslyckas så kan situationen utvecklas till en strategisk mardröm för USA. Om Irak åter blir en diktatur så försvinner alla positiva tecken till utveckling och USA uppfattas då enbart som en angreppsmakt som inte klarat sitt uppdrag, skriver IISS.

Läs också:

Caroline Olsson