Socialsekreterare utsätts dagligen för hot

Tre av fyra socialsekreterade har blivit angripna eller hotade

NYHETER

På onsdagen hotade en man att tända eld på ett socialkontor i södra Sverige.

Situationen är inte ovanlig.

Närmare 75 procent av alla socialsekreterare uppger att de blivit utsatta för våld eller hot i sitt arbete.

Det visar undersökningen ”Socialsekreterare om hot och våld i arbetet” som Temo gjort på uppdrag av akademikerförbundet SSR. Siffrorna är alarmerande.

Tre av fyra har under de senaste 18 månaderna eller tidigare varit utsatta för våld eller hot om våld.

– Det är ett utsatt yrke. Människor som hamnar hos socialtjänsten befinner sig ofta i pressade situationer och har olika typer av problem. Och det är inte alltid de beslut som fattas går den enskildes väg, säger Christina Johansson, förbundsordförande i SSR, har arbetat inom tjänsten i 15 år.

"Utsatt förr eller senare"

Verbala hot mot socialsekreterare förekommer nästan dagligen.

De kan vara mer eller mindre tydliga.

Hoten kan också riktas mot deras barn och bekanta. Ibland övergår de till misshandel och i värsta fall till mord.

– Är man verksam under många år blir man nog utsatt förr eller senare, säger Johansson.

Christina Johansson upplever att hoten och våldet mot anställda inom socialtjänsten är vanligare i dag.

– Det som oroar mig mest är de kommunala besparingarna. Det har blivit svårare att få vård för exempelvis missbruk. Socialsekreterarna har mer att göra, och blir därmed mer svårtillgängliga. Givetvis ökar det risken.

Flera arbetsplatser saknar rutiner

Flera arbetsplatser saknar rutiner för hur man hanterar våldsamma situationer.

– Bara hälften av de tillfrågade har fått någon form av utbildning. Det är alldeles för lite.

Risken är också stor att situationen blir så pass ohållbar att flera socialsekreterare förr eller senare lämnar yrket.

I undersökningen uppger var sjunde att de övervägt att säga upp sig.

Per Mattsson