Eurovård i ett kort

Patientbrickan som gäller i hela Europa

NYHETER

Ett nytt patientkort - för vård i Europa.

På tisdag kan du beställa kortet som ersätter dagens utlandsintyg.

- EU-kortet ger dig medicinskt nödvändig vård, säger Sandra Lindfeldt på Riksförsäkringsverket.

Foto: KRISTER HALVARS
ENKLARE Sandra Lindfeldt med det nya körkortet för vård i Europa. "Det är enklare med ett kort i plånboken än en pappersblankett. Ett kort kan sparas och tas med på flera resor."

För snart tio år sedan föreslog moderaten Charlotte Cederschiöld, vice talman i Europaparlamentet, ett gemensamt vårdkort för européer.

På tisdag finns kortet på riktigt.

Det är ett bevis för att du är försäkrad i det svenska sjuksystemet och att du har rätt till medicinskt nödvändig vård även inom EU, EES och Schweiz.

Vad "medicinskt nödvändig" innebär avgör läkaren på plats. Men vården ska vara densamma som för landets egna medborgare.

- Kortet är gratis. Men det ger inte rätt till gratis vård. Man får betala de patientavgifter som gäller i det land man besöker, säger Sandra Lindfeldt, försäkringsansvarig för EU-vård.

Kortet är litet, som ett modernt körkort. Och det är personligt. Alla måste alltså ha ett eget kort, även de minsta barnen i familjen.

Giltighetstiden är tre år och kortet ser likadant ut över hela Europa.

Så här får du det nya EU-vårdkortet

Anette Holmqvist