Tre rättsexperter kommenterar vittnesmålen

NYHETER

Expertvittnena kan inte kan enas om hur pastorns första fru dog.

Oenigheten kommer att gynna den mordmisstänkte, enligt expertpanelen.

– Följer man de rättsprinciper vi har så ska han frikännas, säger advokat Leif Silbersky.

Ann Sofi Thelin, advokat, Södertälje:

Varför är expertvittnena så oeniga?

– Det är svårt att bedöma. Men det är olyckligt att de kommer till olika slutsatser. Den som gagnas är försvaret.

Hur ska rätten kunna enas om en bedömning?

– Dels genom att väga in de olika experternas kompetens. Man kan också begära en ny prövning av Socialstyrelsen som man gjorde i till exempel Osmo Vallos fall.

Är bevisen tillräckliga mot pastorn när det gäller mordet på första frun?

– Det är osäkert. Att experterna uttalar sig på olika sätt visar att det finns tvivel och det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel att han mördat henne. Förutom experternas utlåtanden finns det bara indicier.

Leif Silbersky, advokat:

Varför är expertvittnena så oeniga?

– Det kan man fråga sig. Det är inte ovanligt att rättsmedicinska experter är oeniga för medicin är ingen exakt vetenskap utan mycket bygger på tolkningar.

Hur ska rätten kunna enas om en bedömning?

– Högsta domstolen sa i ett rättsfall 1990 att om det finns två skilda dödsorsaker av experter ska man välja det mest favorabla för den misstänkte. Man ska hellre fria än fälla.

Är bevisen tillräckliga mot pastorn när det gäller mordet på första frun?

– Absolut inte. Följer man de rättsprinciper vi har efter dagens förhandling så ska han frikännas.

Sven-Erik Alhem, överåklagare Malmö:

Varför är expertvittnena så oeniga?

– De drar uppenbarligen olika slutsatser av händelseförloppet kring badkaret. Det är bekymmersamt ur åklagarsynpunkt. Kan man inte bevisa att ett brott begåtts är det meningslöst ens att gå vidare med en eventuell gärningsman.

Hur ska rätten kunna enas om en bedömning?

– De har i sin självständiga prövning att beakta samtliga sakkunniga. Man kan anta att de som talar för att det kan vara en olyckshändelse kommer att väga tungt i bevisprövningen.

Är bevisen tillräckliga mot pastorn när det gäller mordet på första frun?

– Det är en rätt så kraftig uppförsbacke för åklagarsidan när det gäller första hustruns död. Inte minst därför att de har en oenig sakkunskap när det gäller att fastställa om det är ett mord.

Annika Sohlander