Pensionssparare ska kunna flytta pengarna

Regeringen vill tvinga livbolagen ge möjligheten med lagstiftning

NYHETER

Biträdande finansminister Gunnar Lund vill lagstifta om rätten för pensionssparare i livbolagen att flytta sina pengar.

- Han slår in öppna dörrar, säger Urban Green, livsparchef på Folksam.

Livbolagen ska tvingas att ge spararna i traditionella livförsäkringar och i fondförsäkringar möjlighet att flytta sina pengar till andra bolag om de är missnöjda.

Gunnar Lund kommer att skicka ut ett sådant lagförslag på remiss nästa vecka, låter han meddela via en debattartikel i Dagens Nyheter.

Urban Green på Folksam är kritisk till att Lund inte har fört dialog med livbolagen innan han offentligt föreslår lagändring. Han tycker för övrigt att förslaget är onödigt eftersom den hårda konkurrensen mellan bolagen redan reglerar flytträtter och avgifter på frivillig väg.

- Det har i fler år funnits möjlighet för spararna att flytta sina pengen mot en avgift. Men det har visat sig att flyttviljan är mycket låg. Nästan ingen utnyttjar den möjligheten, säger han.

Flytträtten har diskuterats länge men någon lagstiftning har inte kommit. Gunnar Lund anser nu alltså att det är dags.

Klara massflykt

Problemen med flytträtt är att om många väljer att samtidigt lämna ett bolag drabbas de som blir kvar när kapital rinner ur systemet. Det vill Gunnar Lund komma tillrätta med genom att den som väljer möjligheten att få flytta sina pengar får vara beredd på en lägre avkastning. Det vill säga att betala priset för möjligheten att flytta pengar.

För att bolagen ska kunna garantera flytten för spararna måste det finnas en större andel likvida medel än i dag för att klara en massflykt.

- Förslaget innebär att bolagen måste ha två olika system för sina produkter, ett för dem som vill kunna flytta och ett för dem som avstår. Det blir dyrt och drabbar i slutändan naturligtvis även dem som inte valt flytträtten, säger Urban Green.

Byta sparform

I det förslag som Gunnar Lund presenterar ska det också gå att flytta pengar mellan individuellt pensionssparande (IPS) och en pensionsförsäkring.

Gunnar Lund kräver att avgifterna för flytten ska vara skäliga. Men exakt vad det innebär nämner han inte.

Skandia Livs relativt nya vd, Urban Bäckström, vars bolag har blivit symbolen för misskötta livbolag, säger till TT att han vill avvakta med kommentar tills han sett förslaget i sin helhet.

Varg Gyllander/TT

ARTIKELN HANDLAR OM