”Jag ska inte bjuda min son på alkohol”

Folkhälsoministern orolig för drickandet bland unga

NYHETER

Under en vecka har Aftonbladet berättat om det alarmerande ungdomsdrickandet som blivit följden av Sveriges nya alkoholkultur.

Gensvaret från läsarna, politiska partier och olika organisationer har varit enorm. Och nu bildas nätverket ”Stoppa alkobrotten”.

I dag svarar folkhälsominister Morgan Johansson på våra frågor. Folkhälsominister Morgan Johansson bläddrar i den senaste veckans Aftonbladet.

Artikelserien ”Ung och full” har berört honom djupt.

– Jag känner en stor oro för den utveckling som ni lyckats spegla, säger han.

Ny bild av alkoholisten Folkhälsominister Morgan Johansson har följt Aftonbladets artikelserie. "Det ni visar bryter mot den gängse bilden som många har om vem som blir alkoholist”.

– Det ni visat bryter mot den gängse bilden som många har om vem som blir alkoholist. Man tror ju att alkoholister är äldre och att de blivit beroende efter ett långt missbruk. Men så är det ju inte längre. Många kan utveckla alkoholism redan i tonåren.

Varför tror du det blivit så här?

– Tillgängligheten har en stor betydelse. När det är lätt att få tag i alkohol så ökar också drickandet. Samtidigt har vi fått en attitydförändring i synen på alkohol som hänger ihop med att vi tagit till oss alkoholvanor vi inte hade tidigare. När vuxna börjar dricka mer tar också ungdomarna efter.

– Jag tror också att det vi ser nu hänger ihop med samhällsförändringar under 90-talet. Då fick vi en hög arbetslöshet och mer omfattande sociala problem än vi haft tidigare. Klassklyftorna ökade. Det blev en social stress i samhället som slagit extra hårt mot ungdomar.

Många läsare som hört av sig tycker att alkoholfrågorna bara utreds men att inget händer, vad säger du till dem?

– Vi arbetar på fyra plan med alkoholfrågan och kommer också att satsa mer på alla dessa områden:

– Det första är förebyggande och där har vi satsat mycket på attitydförändrande arbete. Där ingår också en begränsning av marknadsföringen. Vi har förbjudit reklam för spritdrycker och starkvin. I den proposition som läggs på onsdag förbjuder vi också reklam som riktar sig mot dem som är under 25 år. I praktiken kommer det då också att bli förbjudet med alkoholreklam som har annat innehåll än bilder på varorna.

– Det andra är att bekämpa brottsligheten runt alkohol. Det gör vi nu bland annat genom att satsa på fler poliser som arbetar med dessa frågor och en straffskärpning för langning.

– Missbrukarvården är det tredje. Vi förhandlar nu med samarbetspartierna om att kunna öronmärka pengar till missbruksvården.

– Det fjärde området är den internationella delen där vi arbetar för att få ett genomslag i Europa för vår syn på alkohol. Vi har fått kämpa ganska rejält för att kunna få behålla Systembolaget.

Blir det en sänkning av alkoholskatten i höst?

– Jag kan inte utesluta det. Vi måste väga de olika argumenten mot varandra. Å ena sidan kommer kriminaliteten att öka om inte priserna sänks, å andra sidan har vi sambandet mellan pris och ökad konsumtion. Jag tror på pris- och tillgänglighetsinstrumentet.

Ska vi sänka med tanke på vad som hänt i Finland?

– Det stämmer att Finland fått stora problem sedan de sänkte spritskatten. Jag har talat med min finska kollega och de kommer nu att göra en utredning under sommaren för att se om det var ett misstag.

Är det möjligt att arbeta för samma alkoholskatt i hela Europa och höja straffen för langning till minderåriga?

– Ja, vi arbetar för att få upp minimiskatten i EU som nu ligger på 20 kronor litern. Vi kommer att höja straffen för langning.

Varför får inte missbruksvården mer resurser?

– Jag vill föra över pengar till missbruksvården från 2005 och framåt. Jag arbetar för en politisk överenskommelse i denna fråga med våra samarbetspartier.

Hur du ska göra för att bättre förebygga sjukdomen alkoholism i grundskolan, gymnasiet och universiteten?

– Det finns nu ett färdigt förslag från Folkhälsoinstitutet och Myndigheten för skolutveckling om att förbättra alkoholupplysningen på skolorna. Detta ska vi nu arbeta vidare med.

Tror du att ungdomsdrickandet minskar för att åldersgränsen på folköl höjs nu inför skolavslutningen, ungdomar köper ju öl från utlandet i stället?

– Effekten av höjd åldersgräns beror naturligtvis på var man bor i landet. Men man ska inte underskatta folköl. En sexpack folköl är lika mycket alkohol som 24 centiliter sprit. Därför måste åldersgränsen vara hård.

Du är pappa till en liten pojke på ett och ett halvt år, vilken hållning kommer du att ha hemma till alkohol när han blir större?

– Att inte bjuda honom på alkohol. Föräldrarnas signal är jätteviktig. Ju tidigare man bjuder på alkohol, desto större tror jag risken är att barnen får problem.

På onsdag lägger han fram regeringens nya alkoholproposition.¶

TIDIGARE ARTIKLAR:

Läs också

Britt Peruzzi, Thomas Gustafsson, foto: , Lotte Fernwall

ARTIKELN HANDLAR OM