Pingstpastor dömd för hets mot folkgrupp

NYHETER

Pingstpastorn Åke Green i Borgholm dömdes på tisdagen för hets mot folkgrupp av Kalmar tingsrätt.

Straffet blev en månads fängelse. Om han tänker överklaga eller inte ville Åke Green inte säga på tisdagen.

Åke Green stod åtalad för att i en predikan ha uttalat sig kränkande om homosexuella. Predikan hölls i juli förra året inför ett 50-tal personer på temat ”Är homosexualitet en drift eller onda makters spel med människor?”.

Där kritiserade Åke Green partnerskapet mellan människor av samma kön och sade bland annat att människan med sin homosexualitet har överskridit skapelseberättelsen. Vidare påstod han att aids uppkommit genom människors homosexualitet.

I domen skriver tingsrätten att Åke Green gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom att i sin predikan ha gjort uttalanden som klart uttrycker missaktning mot människor på grund av deras sexuella läggning och att det dessutom får anses vara ställt utom allt rimligt tvivel att dessa uttalanden gjorts i syfte att miss- och ringakta homosexuella som grupp.

Tingsrätten skriver också att den rättighet homosexuella har att inte utsättas för kränkningar måste vara mer skyddsvärd än Åke Greens rätt att få göra dessa kränkande uttalanden i religionens namn.

Trodde på friande dom

Åke Green befann sig på semester på tisdagen och TT lyckades inte nå honom. Men till Sveriges Radio Kalmar sade han att han trott på en friande dom, men räknat med alla eventualiteter.

– Myndigheterna vill att vi skall hålla tyst. Men vi har all anledning att ge oss in i samhällsdebatten, sade han.

Han ville inte uttala sig om huruvida han tänker överklaga domen.

– Jag måste få en rekommendation av min advokat.

Direktor Claes Waern vid Pingstkyrkan i Stockholm säger till TT att han har svårt att kommentera domen eftersom han inte läst den i sin helhet.

– Men om Åke Green dömts för att ha citerat bibeln är det naturligtvis djupt olyckligt, säger han.

Samtidigt säger han att Pingstkyrkan inte har någon annan uppfattning om aids än läkarvetenskapen.

Internationell nyhet

Förre EU-parlamentarikern Lennart Sacrédeus (kd) säger till TT att domen kommer att ge genklang i Europa.

– Domen är ingen svensk nyhet. Det är en internationell nyhet. Jag tror den kommer att innebära självcensur när det gäller livsstils- och moralfrågor.

Sören Andersson, RFSL:s ordförande, säger i en kommentar att domen, den första i sitt slag, visar att yttrandefriheten och dess inskränkningar är jämlik för människor i Sverige oavsett deras sexuella läggning.

– Religionsfrihet kan aldrig innebära att hetsa mot människor, säger han. Jag har därför svårt att se att lagen och domen är ett ingrepp mot religionsfriheten. Inom RFSL är vi lugna inför en eventuell prövning i högre instans.

Hets mot folkgrupp

Lennart Hansson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM