Polisen telefonavlyssnar allt fler

”Brottsligheten ökar och har en annan struktur”

NYHETER

Polisens hemliga telefonavlyssning fortsätter att öka i omfattning.

- Brottsligheten ökar och har en annan struktur, säger Rikskriminalpolisens chef Lars Nylén till TT.

En domstol måste ge tillstånd innan polisen får avlyssna telefoner hos personer som är misstänkta för grova brott.

Under förra året beviljades sådana tillstånd vid sammanlagt 631 tillfällen, enligt den årliga rapport som Rikspolisstyrelsen och riksåklagaren lämnar till regeringen.

Trenden de senaste åren - där polisen i allt större utsträckning använder sig av metoden - fortsätter därmed. Under 2002 var antalet tillstånd 533 och 2001 var motsvarande siffra 398.

- Jag tror att vi kommer att se en ytterligare ökad användning av telefonavlyssning. Det är ett viktigt instrument för oss, säger Lars Nylén till TT.

Narkotika

I rapporten förklaras ökningen med att den grova brottsligheten har en mer organiserad struktur än tidigare - fler personer är inblandade i både planering och utförande av brott.

- Brottsligheten är mera gängrelaterad och mer komplicerat uppbyggd. Dessutom används i dag telefoner mer i brottsliga sammanhang, säger Nylén.

En stor del av telefonavlyssningen handlar om misstänkta narkotikabrott. Av förra årets 631 tillstånd rörde 446 personer som var misstänkta för grov narkotikabrottslighet. De övriga 185 fallen handlade bland annat om mord, människorov och människohandel för sexuella ändamål.

I 46,4 procent av fallen ledde avlyssningen till att brottsmisstankar bekräftades.

- Man kan se de resterande procenten som ett misslyckande, men man får inte glömma bort att det kan finnas olika omständigheter som gör att det inte leder till förväntat resultat. Folk kan bli inlagda på sjukhus eller tas av daga eller de kan hamna på anstalt på grund av annan brottslighet, säger Lars Nylén.

”Angeläget”

Även antalet fall som rör så kallad hemlig teleövervakning, där polisen får uppgifter om vilka nummer en misstänkt ringer, ökar, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Regeringen har öppnat för att polisen i framtiden vid fler tillfällen kan få använda hemlig telefonavlyssning. Bland annat kan avlyssning bli tillåtet redan i brottspreventivt syfte.

- Det ser vi som angeläget. Det finns naturligtvis ett intresse av att kunna komma in tidig för att kunna förhindra att allvarlig brottslighet äger rum, säger Lars Nylén.

Daniel Kjellberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM