Expert: Strippklubbarna ingång till prostitution

NYHETER

Experter på fall med sexhandel är eniga om att strippklubbar ofta fungerar som en ingång till prostitution.

- En ung flicka är lätt att manipulera, säger Lisen Lindström, Prostitutionscentrum i Stockholm.

- Många börjar strippa för att de tror det är ett jobb som ger lätta pengar, säger hon. Men så är det inte.

- Alla män som går på sådana här strippklubbar borde tänka efter vad de sysslar med. Det är ju kundernas efterfråga som leder till att så unga flickor dras in i detta, säger hon.

Kriminalpolisen i Stockholm säger att sexklubbarna är noga med att hålla sig inom lagen och att de därför får fortsätta sin verksamhet.

Thomas Gustafsson