Kyltorn spred smitta över hela Lidköping

Legionellabakterier fanns i fabrikens kylanläggning

NYHETER

Legionella-smittan i Lidköping är på väg att få sin förklaring.

Ånga från vattnet i ett kyltorn kan vara smittkällan.

Nio personer drabbades av legionella-bakterien i Lidköping. En man avled för en vecka sen.

Nu tror myndigheterna att de hittat smittvägen - ett industrikyltorn i östra hamnen i Lidköping. Anläggningen ägs av ett företag som tillverkar alkohol och stärkelse.

Ånga över centrum

Meteorologerna på flygflottiljen F7 har bekräftat att vindarna var nordliga de aktuella dagarna.

Ångan från tornet har därför burit med sig bakterierna in över centrum.

Aerosoler

- De mikroskopiska vattendropparna, aerosoler, kan spridas mer än en kilometer, säger Ann-Christine Hagaeus, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Lidköping.

Provet i kyltornet togs för två dagar sedan.

I går visade det sig att det innehöll legionellabakterier. Företaget stoppade omedelbart processen när beskedet om smittan kom.

Prover tas

- Nu återstår det att se om bakterierna i provet är av samma typ som smittade dem som blev sjuka. Vi drar inga förhastade slutsatser, säger Ann-Christine Hagaeus.

Kerstin Danielson