Dopad polis får behålla sitt jobb

NYHETER

Den polisman i Skåne som erkänt att han i flera månader använt dopningspreparat får böta 25 000 kronor. Internutredningen i fallet avslutas med att åklagaren ger polismannen ett strafföreläggande på dagsböter motsvarande den summan.

Redan tidigare har Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd beslutat att mannen får behålla jobbet eftersom han erkänt sitt brott och framgångsrikt behandlats för sitt missbruk.

TT