Junilistan vill till riksdagen

NYHETER

Först skrällde junilistan i valet till EU-parlamentet.

Nu kan det EU-kritiska partiet komma att ställa upp i nästa riksdagsval.

– Det är många som ser det som ett naturligt steg, säger partiets ordförande Nils Lundgren.

Nils Lundgren får segerpuss av hustrun Eva efter EU-valet.

Junilistan vill ha en folkomröstning om EU:s nya författning. Och det kan bli en avgörande fråga för om partiet ställer upp i riksdagsvalet 2006 eller inte, enligt Nils Lundgren.

– Om det blir nej till folkomröstning och frågan ska avgöras i valet 2006 kommer något att saknas i valet. Då kommer vi att ha fyra borgerliga partier som alla säger ja. Och så två väldigt annorlunda partier – miljöpartiet och vänsterpartiet – som är emot författningen och marknadsekonomi. Och vad ska då de som vill vara med i EU men säger nej till den nya författningen rösta på då?

– När vi har sett hur det går med det här – då kan vi ta ställning till frågan om riksdagsvalet.

Stöd för Riksdagsval

I den opinionsundersökning som junilistan presenterar vid tiotiden på måndagen framgår att det finns ett stort stöd bland partiets anhängare för ett deltagande i riksdagsvalet.

Men enligt Nils Lundgren kommer det att ställa partiet inför helt nya problem:

– Riksdagen är något väldigt annorlunda. Där är de vanliga höger- vänsterfrågorna mycket mer dominerande är de är i Europaparlamentet, och frågan är då vad en tvärpolitisk grupp kan göra i riksdagen, säger han.

Fakta: Junilistan

Fredrik Rundkvist