Kackerlackor blir getingmat

NYHETER

Israeliska forskare har upptäckt att den tropiska ampulexgetingen kan ta död på kackerlackor. När den stuckit sitt offer drar den in det i sitt bo. Så småningom lägger getingen ägg, och ut kommer en mask som slukar den paralyserade kackerlackan.

- Giftet som getingen avsöndrar öppnar nya möjligheter att bekämpa kackerlackor, förklarade Tam Gal, en av forskarna.

Aftonbladet-TT-AFP