Fortsatt snusförbud i EU

Definitivt beslut inom några månader

NYHETER

Generaladvokaten i EU:s domstol föreslår i ett yttrande att EU bör behålla sitt förbud mot snus.

Foto: sara ringström
Förbjuden frukt i resten av EU.

Generaladvokaten vid EU:s domstol anser att förbudet är förenligt med EU:s lagstiftning. Förbudet var berättigat för att stoppa nya tobaksprodukter på marknaden i EU när det infördes 1992 och för att hindra spridning av tobaksbruk till nya grupper.

Det är också berättigat av hänsyn till EU-medborgarnas hälsa, och bara ett förbud kan ge den skyddseffekten, anser han.

Men han konstaterar samtidigt att det direktiv som slår fast förbudet ändrades 2001 och att Sverige då fick behålla sitt undantag från förbudet och det kommer inte att beröras nu. Men, anser generaladvokaten, förbudet behöver motiveras ytterligare, med tanke på att lång tid gått sedan det infördes och att EU:s syn på rökfria tobaksprodukter har ändrats.

Det är upp till ministerrådet och parlamentet, när de nästa gång ser över direktivet, att komma överens om en utförligare motivering. Generaladvokaten säger inget om när en sådan översyn bör ske.

Snustillverkaren Swedish Matchs aktie sjönk efter beslutet.

Cirka en kvart efter beskedet hade aktien rasat med närmare 6 procent till 73.25 kronor på Stockholmsbörsen.

– Oavsett vad det slutgiltiga utslaget blir, menar vi att svenskt snus har en långsiktig potential på många marknader i Europa och andra länder, skriver Sven Hindrikes, vd på Swedish Match, i en kommentar.

TT