Sonja trodde diskmedel var socker – dog

Dottern anmäler äldreboendet

Katarina Johanssons mamma Sonja, 89, vårdades för demens på ett äldreboende. Hon lyckades få upp ett skåp som borde varit låst - och hittade något som hon trodde var sockerbitar. Efter en vecka dog hon, förgiftad av maskindiskmedlet hon ätit.
NYHETER

ÖREBRO

Katarina Johanssons mamma älskade sockerbitar.

Det blev hennes död - när hon av misstag stoppade i sig maskindiskmedel.

Tragedin inträffade på ett äldreboende i Örebro.

- Mamma trodde den vita tabletten var socker, säger Katarina Johansson.

Hon och maken Lennart är mycket upprörda och har i en anmälan till länsstyrelsen krävt svar på flera frågor kring dödsfallet.

Katarina Johanssons mamma Sonja, 89, vårdades för demens på äldreboendet.

En onsdagsförmiddag i mitten av juli skedde den ödesdigra förväxlingen.

- Av någon anledning måste mamma ha fått upp skåpet där maskindisktabletterna brukar förvaras. Hon letade väl som vanligt efter sockerbitar, säger Katarina.

”Hon skakade”

Makarna Johansson fick larm per telefon.

- Vi åkte direkt till sjukhuset dit mamma skickats i ambulans. Redan då hade ett plågsamt förlopp börjat med sår i munhålan och svalget.

Veckan som följde blev orolig och uppenbart mycket smärtfylld för den 89-åriga kvinnan.

- Hon låg och skakade i sängen, berättar Katarina Johansson.

Mamma Sonja avled onsdagen den 28 juli. Dödsorsak: kemisk lunginflammation på grund av att maskindiskmedel kommit ner i lungorna.

Ärendet ligger nu hos socialstyrelsens regionkontor i Örebro.

- Vi kommer att granska de hälso- och sjukvårdsinsatser som gjorts, smärtlindring med mera, säger handläggare Sylvia Norén.

Men de frågor Lennart och Katarina vill ha svar på handlar främst om ansvar och säkerhetsrutiner på kommunens äldreboende.

- Efter tragedin har vi förgäves väntat på någon kontakt, ja, faktiskt på någon form av krishjälp, säger Katarina.

- Men det har varit helt tyst, ingen har hört av sig. Det är därför vi gjort en anmälan.

”Uträttar storverk”

- För oss är det viktigt att få veta hur det kunde hända. Och att det inte kan hända igen. Vi riktar inte någon kritik mot personalen som uträttar storverk trots ständig press från alla håll.

Kommunalrådet Carina Dahl (s) beklagar om krishjälpen inte fungerat.

- Vi måste titta på hur anhöriga ska få stöd i sådana här situationer. Själva händelsen ser vi som en tragisk olycka.

Finns det inte ett högre ansvar för säkerhetsrutinerna, det uppges till exempel att diskskåpet inte var låst?

- Ett så kallat barnsäkert lås fanns, men tidigare har dessa skåp varit försedda med hänglås. Nu har vi vidtagit åtgärder på alla äldreboenden i kommunen.

Ebba von Essen