40 000 skrev på mot homovigslar

Proteststorm mot utredning om giftermål mellan homosexuella

NYHETER

Beslutet att utreda frågan om huruvida homosexuella ska få gifta sig har väckt rekordstora protester. Nästan 40 000 personer har vänt sig till riksdagens lagutskott angående frågan, skriver Svenska Dagbladet.

Kanslichefen, Lars Haglin, säger att protesterna varit betydligt mer organiserade och omfattande än vid partnerskapslagen och homosexuellas rätt att få prövas som adoptivföräldrar.

Prostestlistorna kommer fortfarande in till lagutskottet.

Bibelcitat

"Jag uppmanar lagutskottet, riksdagen, Sveriges regering att sluta upp i försvaret för samhällets grundval, äktenskapet". Så lyder budskapet på en av listorna med namnunderskrifter.

Det var i april i år som riksdagen beslutade att utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. På sikt kan det leda till att även homosexuella kan få gifta sig.

Tasso Stafilidis, en av eldsjälarna bakom kravet på homovigslar, har fått ta emot många reaktioner och brev.

– Varenda ett har bibelcitat. Man hänvisar till man och kvinna och Guds ord och sådana saker. Vissa är otäcka, väldigt hatiska mot mig, säger han till SvD.

Uppmuntran

Yvonne Andersson, kd, som motsätter sig könsneutrala äktenskap har däremot fått ta emot mejl och brev med uppmuntran - "i tusental".

– Jag har aldrig varit med om någon fråga som har gett så mycket reaktioner. Inte tillnärmelsevis, säger hon.

Tove Wennergren