Fint som snus

Alla i EU-parlamentet ville prova när Fjellner protesterade mot EU:s prilliga beslut

Foto: ERIK LUNTANG/EUP & IMAGES
SKA DE VA´EN PAJ? Polske EU-parlamentarikern Zibignlew Zaleski (till vänster) tvekade inte att prova en portion General-snus medan finländaren Alexander Stubb, snusfri sedan tio år, nöjde sig med att lukta när moderaten Christofer Fjellner, 27, bröt mot förbudet och sålde snus i EU-parlamentet.:
NYHETER

BRYSSEL

Kom och köp snus!

I går bröt moderaten Christofer Fjellner, 27, mot EU-förbudet och sålde prillor till Europa-parlamentet.

Utanför parlamentets lunchmatsal hade Fjellner staplat upp de 27 dosor han hade tagit med sig till Bryssel. Den ena ledamoten efter den andra ville av nyfikenhet lukta på den förbjudna tobaken.

På en timme sålde han elva dosor för 3 euro styck (cirka 27 kronor).

Civil olydnad

– Kalla det gärna för civil olydnad. Men ingen är tvingad att köpa eller pröva snuset, sa Fjellner.

Han är beredd att försvara sitt tilltag inför domstol, om han blir anmäld. Och han tycker inte att han är tvingad att följa EU-regler som är ”prilliga”.

Den polske EU-parlamentarikern Zibignlew Zaleski bad att få en portion Generalsnus för att testa.

Fjellner talade för varan och framhöll att snus är ett bra alternativ till rökning och helt utan cancerrisk. Finländaren Alexander Stubb hejade på Fjellners provokation. Efter tio snusfria år ville han lukta på en prilla Skruf.

Liten risk för åtal

Aktionen sammanföll med att generaladvokaten i EU:s domstol slog fast att beslutet att förbjuda snus i EU var lagligt och berättigat, för att hindra spridning av tobaksbruk till nya grupper.

Därmed talar mycket för att EU-domstolen går på samma linje när den tar ställning till klagomålet över förbudet från Sverige och Swedish Match.

Men förbudet borde motiveras bättre av ministerrådet och EU-parlamentet, anser generaladvokaten.

Christofer Fjellner hoppas det ska ge en ny snusdebatt i EU.

– Min ambition är att det efter mina fem år i Bryssel ska gå att köpa snus överallt utomlands.

Risken för att Fjellner åtalas är mycket liten, eftersom han skyddas av sin parlamentariska immunitet.

Tidigare artiklar

Lennart Anebäck