Så ska tragedin inte kunna upprepas

”Säpo har löpande kontakt med oss”

NYHETER

En utredning om personskyddet påbörjades kort efter mordet på Anna Lindh. Förre justitiekansler Hans Regner kommer bland annat att föreslå ökade resurser, en bredare hotbild och förbättrad information om eventuella hot.

Säkerhetspolisen vill utvidga den 85 man starka livvaktsstyrkan med ytterligare 100 tjänster. Varje livvakt kostar omkring en miljon kronor om året.

Samarbetet mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen har stärkts.

Rättsväsendets ekonomiska ram ska öka med fyra miljarder de närmaste tre åren.

Säpo ska förändra sin organisation och bli mer flexibel och öppen mot omvärlden.

En del av våldsdåden i samhället kan förklaras av försämringarna inom psykvården. Problemen uppstod bland annat till följd av psykiatrireformen 1995. För att utvärdera reformen och föreslå förändringar tillsatte regeringen psykiatrisamordnaren Anders Milton. Han vill att staten satsar 7,5 miljarder under de närmaste åtta åren för att få psykiatrin på fötter.

Socialstyrelsen har tidigare utrett psykvården och konstaterar att antalet slutenvårdsplatser minskat med 30 000 sedan 1960. De menar bland annat att mer resurser behövs till öppenvården.

Regeringen aviserade i våras att 1,7 miljarder ska satsas på kommuner och landsting. Pengarna ska gå till vårdgarantin, psykiatrin och missbruksvården.

Säpo: Uppträd taktiskt

Så här vill Säpo att ministrarna ska tänka och göra för att minska riskerna för attacker.

Anette Holmqvist, Elisabeth Marmorstein