V hotar spräcka samarbete med S

Utgången av förhandlingarna oviss på torsdagskvällen

NYHETER

Höjt tak i föräldraförsäkringen, höjt bistånd och ytterligare miljarder till kommunerna.

Samarbetspartierna enades om en rad nya förslag i budgeten på torsdagen.

Men när förhandlingarna avbröts sent på torsdagen hade vänsterpartiet ännu inte ställt sig bakom den.

Diskussionerna inom vänsterpartiet om budgetsamarbetet fortsatte sent på torsdagskvällen. Vänsterpartiets partistyrelse höll ett långt möte samtidigt som förhandlingarna fortsatte med finansdepartementet. Men klockan 23.30 avbröts diskussionerna för natten och ambitionen vara att fortsätta på fredagsmorgonen.

– Det har gått framåt men vi är inte i hamn än, kommenterade partisekreteraren Pernilla Zethraeus avbrottet.

Vänsterpartiet hotade att hoppa av samarbetet under torsdagen. För att blidka partiet föreslog regeringen på kvällen ännu högre statsbidrag till kommunerna 2005 och därmed höjs nivån jämfört med i dag med sex miljarder kronor. Dessutom öppnade regeringen för att minska de föreslagna lättnaderna i förmögenhetsskatten.

Vänsterpartiet krävde också en lägre höjning av bensinskatten än de 25 öre per liter som socialdemokraterna och miljöpartisterna stått bakom. Hur mycket höjningen skulle minskas var en av de sista stridsfrågorna mellan partierna.

Gynnar barnfamiljer

Tidigare på dagen stod det klart att miljöpartiet och regeringen i princip står eniga. I det förslag som låg på kvällen gynnas inte minst barnfamiljerna. I dag får barnlediga 80 procent av lönen upp till 24600 kronor i månaden men från den 1 juli 2006 kan föräldrarna få 80 procent av lönen upp till cirka 33000 kronor, något som vänstern och socialdemokraterna krävt men miljöpartiet motsatt sig. Däremot infrias inte vallöftet om höjt tak i sjukförsäkringen.

Mp har krävt att garantidagarna i föräldraförsäkringen höjs från 60 till 180 kronor och det sker nu också från den 1 juli 2006. Dessutom höjs barnbidraget med 100 kronor samma år liksom flerbarnstillägget. Höjt underhållsstöd med 100 kronor är en annan del liksom förbättrat bostadstillägg för pensionärer.

Mångåriga tvistefrågor bockades av. Pengar är nu avsatta så att biståndet blir en procent av nationalinkomsten (BNI) 2006 och Utlänningsnämnden läggs ner den 1 januari 2006.

– Det känns som en jättestor seger. Det här har vi drivit i många år, sade miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Dessutom gick regeringen med på att höja nivån i statsbidraget till kommunerna med ytterligare miljarder. Därmed höjs statsbidraget med sex miljarder 2005 och med sju miljarder 2006 utöver dagens nivå.

Vänsterpartiet missnöjt

Trots dessa framgångar var alltså vänsterpartisterna inte nöjda. Under dagen hotade partiet med att hoppa av samarbetet om inte statsbidragen höjdes, lättnaderna i förmögenhetsskatten minskade och det speciella avdraget på 3000 kronor om året för boende i delar av skogslänen slopades.

Statsminister Göran Persson tyckte att vänsterpartisterna borde vara nöjda:

– Det borde vara så att vi har lättare att hitta en uppgörelse nu med tanke på att det i stort sett bara är förbättringar som diskuteras, skattesänkningar och utgiftsökningar.

TT