Fyllan kan leda till åtal

NYHETER

Per Bill är misstänkt för våld mot tjänsteman.

Men även fylleturen med barnvagnen kan vara brottslig.

- Om det förelegat en konkret fara för barnet kan han åtalas, säger en åklagare.

- Om en bil gör en undanmanöver för att inte köra på honom har det varit en konkret fara.

- Då kan han åtalas för framkallande för fara av annan. Likaså om han varit nära att köra i vattnet med vagnen.

Kammaråklagare Katarina Bergström leder förundersökningen mot Per Bill, som hittills rubriceras våld mot tjänsteman.

- Men generellt sett kan rubriceringen ändras under den tid som utredningen pågår, säger hon.

Våld mot tjänsteman straffas med böter eller upp till fyra års fängelse om brottet bedöms som grovt.

Framkallande av fara kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

Läs mer:

Anders Johansson