HD prövar Anna Lindh-mordet

Bo Holmberg: Det betyder mycket för familjen

NYHETER

Det blir en tredje rättegång om mordet på Anna Lindh.

Mijailo Mijailovic dömdes till livstids fängelse i tingsrätten. Hovrätten ändrade domen till vård.

I dag meddelade Högsta domstolen att man prövar fallet.

Mijailo Mijailovic

Mijailovic har erkänt knivattacken mot Anna Lindh den 10 september förra året.

Men han vill bli friad från morddomen och överklagade hovrättens dom med motiveringen att han inte haft motiv att döda Anna Lindh.

Mijailovic vill i första hand bli helt friad. Om HD ändå anser att han hade uppsåt att döda Anna Lindh vill han att brottet ska bedömas som dråp.

Hoppas på livstid

Anna Lindhs make var mycket besviken när hovrätten i somras dömde Mijajlovic till vård.

Nu hoppas han att hustruns mördare får ett långt fängelsestraff.

- Jag är mycket nöjd. Det här betyder mycket både för familjen och för rättssamhället, säger Bo Holmberg.

- Min förhoppning är naturligtvis att HD ska hamna på tingsrättens beslut, det vill säga att han inte är så allvarligt psykiskt störd utan att han ska få livstids fängelse, säger Holmberg till TT.

Advokat Peter Althin, som försvarar Mijailo Mijailovic, är inte förvånad över HD:s beslut.

– Jag accepterar domstolens beslut och tycker att det är bättre att man tar upp hela målet och inte bara delar av det. Det här betyder att HD inte bara tittar på påföljden utan också ansvarsdelen som vi klagat på, säger han till TT.

Althin ser inte HD:s besked som ett bakslag.

– Utsikten att vi vinner framgång i ansvarsfrågan är lika stor som att åklagarna vinner framgång när det gäller påföljden, fortsätter han.

Peter Althin hade på måndagseftermiddagen ännu inte pratat med Mijailovic och han vet inte hur denne ser på en tredje rättegång.

– Mijailovic mår inte bra och jag vet inte om han orkar genomföra en ny förhandling, tillägger Althin.

Han känner själv inget speciellt inför att målet nu ska prövas en tredje gång.

– Man är inställd på detta när man åtar sig ett sådant här uppdrag. Men det är ovanligt att mål av den här typen hamnar hos Högsta domstolen, säger han.

Peter Althin tycker det är märkligt att riksåklagaren överhuvudtaget överklagade domen eftersom åklagarna anslöt sig till rättsliga rådets slutsats om Mijailovics psykiska hälsa.

HD meddelade på måndagen att man medger ett fullständigt prövningstillstånd, vilket innebär att samtliga tre som överklagat - förutom Mijajlovic själv även riksåklagaren samt Anna Lindhs två små pojkar - kommer att få göra sig hörda.

Beslutet är kortfattat och innehåller bara informationen att HD beslutat om fullständigt prövningstillstånd.

Kritiserad psykbedömning

Riksåklagaren byggde sitt överklagande på att hovrätten inte gjorde en egen bedömning av Mijajlovics psykiska hälsa. Experter har varit oeniga, både i tingsrätten och hovrätten, men hovrätten valde att luta sig på ett utlåtande från Socialstyrelsens rättsliga råd i sin dom.

Riksåklagaren Fredrik Wersäll anser att Mijailovic blev särbehandlad när han dömdes till rättspsykiatrisk vård i stället för livstids fängelse, uppger TT.

Wersäll anser att bilden av Mijailovics psykiska hälsa är alltför splittrad för att rättspsykiatrisk vård ska vara aktuellt i stället för livstids fängelse, den vanliga påföljden för mord.

HD:s beslut var det första som avser en begäran från riksåklagaren sedan lagen ändrades den 1 juli. Genom ändringen är HD inte längre skyldig att ta upp ett mål som riksåklagaren överklagat utan ska göra en självständig bedömning av fallet.

Kan bli vägledande

Chefsåklagare Krister Petersson tycker att det ska bli intressant att målet tas upp en tredje gång.

– Det är av intresse för rättstillämpningen att få veta vilka skyldigheter domstolarna har att göra en självständig prövning av det material som den rättspsykiatriska utredningen kommit fram till, säger han till TT.

Krister Petersson anser det också angeläget att HD talar om vilka krav på bevisning som ska ställas på den utredning som ska leda fram till en påföljd om rättspsykiatrisk vård.

En knäckfråga i målet har varit experternas olika syn på Mijailovics hälsa.

Läs också

Fakta:

Caroline Olsson, TT