Mutad chef fick toppjobb på Systemet

"Jag har aldrig varit i Skottland"

NYHETER

Systembolagets mellanchef pekas ut som en flitig gäst på resor, middagar och konserter betalda av leverantörer.

Nu gör chefen karriär - hos vd Anitra Steen på Systembolagets huvudkontor.

Foto: MAGNUS WENNMAN
UTPEKAD KOLLEGA En av de mututpekade mellancheferna på Systembolaget har nu befordrats till ett jobb hos vd:n Anitra Steen på huvudkontoret.

I höst lämnar åklagaren Ewa Nyhult in åtal mot 111 Systembolagsanställda. Åtalen gäller mutbrott som i en del fall kan ge fängelse.

Parallellt med åklagarens utredning har Systembolaget på egen hand utrett mutkulturen i företaget. Anställda har uppmanats att frivilligt berätta vad de tagit emot.

I utredningens spår har flera anställda tvingats sluta sina jobb. Andra har fått stanna, med motiveringen att brotten de begått ligger långt bak i tiden, eller inte är så omfattande.

Aftonbladet kan i dag avslöja att en mellanchef, som av flera av varandra oberoende personer pekas ut som en av de mutade butikscheferna, nu gör karriär i företaget. Trots Systembolagets internutredning.

Under hösten har mellanchefen befordrats till en topptjänst inne på huvudkontoret hos vd Anitra Steen.

Whiskyresa

Mutorna tog mellanchefen emot under sin tid som butikschef, fram till åtminstone våren 2002.

Här är några exempel som nämns:

Whiskyresa till Skottland i slutet av 1990-talet. Allt betalades av en av Systembolagets största leverantörer.

- Mellanchefen var med. Systembolagets ledning borde kanske lugna sig lite och se vad som händer innan man befordrar någon, säger en butikschef som också var med på resan till Skottland.

Middag på Hasselbacken på Djurgården. Efter det konsert på Skansen med Tom Jones. Middag, dricka och biljetter betalades av Spendrups.

- Det var många där, men jag minns speciellt att mellanchefen var med. Vi stod nära varandra under konserten, säger en butikschef.

Carlsberg World Cup i Åre vårvintern 2002.

- Mellanchefen var en av många butikschefer som var med uppe i Åre, säger en leverantör som också fanns på plats.

Nekar till allt

Dessutom ska mellanchefen ha bevistat en konsert med Magnus Uggla, The Ark och Håkan Hellström vid Sjöhistoriska museet i Stockholm i juli 2001 - och deltagit i en traditionell bowlingturnering arrangerad av Vin & Sprit och Carlsberg.

- Chefen var med 2001, i Helsingfors, men tackade nej till tävlingarna på Åland året därpå, eftersom chefen då just befordrats till en lite högre mellannivå, säger en butikschef.

Den mututpekade mellanchefen förnekar samtliga påståenden.

- Jag har inte tagit emot några mutor. Jag har aldrig varit i Skottland.

Suspenderades

Människor som var med dig i Skottland berättar om resan.

- Jag vet inte vilka de är... det stämmer inte. Jag har inget otalt med företaget.

Förre Systembolagschefen Gabriel Romanus suspenderade den nu mututpekade chefen i slutet på 1990-talet.

- Det handlade inte om mutor, men om ett olämpligt beteende. Chefen hade låtit en leverantör komma till butiken och genomföra en vinprovning. Personen fick tillbaka sitt jobb efter en tid, säger Gabriel Romanus.

Den utpekade chefen vill själv inte kommentera den händelsen.

Systembolagets presschef Björn Rydberg känner inte till att flera personer kan peka ut den nyrekryterade toppchefen som en av de mutbara.

- Personen är granskad som alla andra och har befunnits ha fortsatt förtroende i företaget. Under hösten övergår personen till ett arbete här inne på huvudkontoret. I övrigt vill jag inte kommentera enskilda ärenden, säger Björn Rydberg.

Påpekande från Systembolaget

Med anledning av Aftonbladets artikel den 14 september om "mellanchefen" vill Systembolaget påpeka följande:

Den långa vägen in till systemets hyllor

Petter Ovander