Borgarna vill bara spara hälften på försvaret

De fyra partierna lämnade in eget förslag till försvarsbeslut

NYHETER

De borgerliga partierna vill bara spara hälften så mycket på försvaret som regeringen.

Det visar de fyra partiernas eget förslag till försvarsbeslut, som lämnades till försvarsdepartementet på måndagskvällen.

De fyra borgerliga partierna lämnade sent på måndagskvällen ett eget förslag till försvarsbeslut. Borgarna vill, enligt flera medier, bara spara hälften av de tre miljarder kronor regeringen vill spara. Förhandlingarna återupptas under tisdagen.

Måndagskvällens samtal på försvarsdepartementet var den borgerliga fyrklöverns första gemensamma möte med försvarsminister Leni Björklund.

Ryms inte inom ramarna

Inför mötet varslade centerledaren Maud Olofsson och moderatledaren Fredrik Reinfeldt om att det borgerliga förslaget inte ryms inom de ramar som regeringen kom överens om med miljöpartiet och vänsterpartiet i fredags. På Dagens Nyheters debattsida skriver fyrklövern att det kan betecknas som provokativt av regeringen att lägga fram en finansiell ram för försvaret som är ”uppgjord med kommunister i vänsterpartiet”. Ett parti som aldrig tidigare haft något inflytande på försvarsfrågorna.

De borgerliga partierna hoppas på en fempartiöverenskommelse trots regeringens uppgörelse med mp och v som går ut på att minska försvarsanslagen de tre närmaste åren.

Bantar tre miljarder

Anslaget ska, jämfört med i år, vara 600 miljoner kronor lägre 2005, 1,5 miljarder lägre 2006 och tre miljarder lägre 2007.

Nivån minus tre miljarder har tidigare förordats av försvarsberedningen, med stöd av både centern och kristdemokraterna.

Enligt Svenska Dagbladet finns en grundläggande enighet mellan de borgerliga och regeringen i vissa frågor, men även avgörande skillnader:

De borgerliga anser att regeringen tagit otillräcklig hänsyn till EU:s stridsgrupper eller snabbinsatsstyrkor. Något som ställer både högre militära krav och medför ökade kostnader.

Vill ha hel EU-stridsgrupp

Fyrklövern anser också att Sverige ska kunna ställa upp med en hel EU-stridsgrupp på 1500 soldater 2007-2008 medan regeringen anser att det räcker med 1100. De anser även att Sverige också bör ha resurser för andra fredsinsatser.

De borgerliga vill även att militära resurser ska kunna tas i anspråk för att avvärja och möta terrorhot.

Tiden är knapp. Regeringen beslutar om propositionen på torsdag. Dagen efter ska den presenteras för allmänheten. På tisdag eftermiddag fortsätter förhandlingarna.

”Olyckliga siffror”

Mycket tydde på att de nivåer regeringen gick med på i fredags kom överraskande till och med för försvarsdepartementet. Försvarsministern sade då att frågan om nivån inte var låst utan måste kunna diskuteras.

Det motsades av miljöpartiet och vänsterpartiet. De förklarade att siffrorna ligger fast.

Detta kan bli ett svårlöst problem för regeringen som vill ha en bred överenskommelse över blockgränserna. ”Det blev lite olyckligt med siffrorna”, sade en regeringskälla.

– Ändras siffrorna så bryts budgetöverenskommelsen för 2005 och det tror jag inte regeringen vill göra, varnade Yvonne Ruwaida från miljöpartiet.

Den känsligaste frågan av alla, vilka förband som ska läggas ned, har parterna inte ens börjat diskutera.

TT