Passiv dödshjälp praxis sedan länge

NYHETER

Svårt sjuka, döende människor får i dag hjälp på sjukhus att lämna livet - även i Sverige.

Att läkare i samråd med anhöriga släcker ner all behandling utom smärtstillande för att ge patienten en skonsam död är inte formaliserat i lag.

Men inte heller förbjudet och debatten om lagstiftning har pågått i många år.

Passiv dödshjälp kallas det när döende patienter inte längre får livsuppehållande behandling. Man stänger av tekniska hjälpmedel och ger höga doser av smärtlindrande medel som förkortar människors lidande.

Allmänt anser man att det är ett befogat att låta svårt sjuka gå in i döden. Men det är inte sanktionerat i någon lag.

Aktiv dödshjälp är när man ger en svårt sjuk patient hjälp att dö, med en spruta eller på annat sätt. Det är förbjudet i lag i Sverige.

För några år sedan dömdes en 22-årig man i Uppsala till ett års fängelse efter att ha gett sin svårt hjärnskadade mamma en överdos sömnmedel.

Debatt om för eller emot, lagstiftning eller ej, i frågan om dödshjälp har förts gång på gång i Sverige sedan början av 70-talet.

Bestämma över sitt eget liv

Argumenten för är att varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv, alltså har den som vill dö rätt att få hjälp att göra det.

Det speglas bra i ett inlägg i diskussionen om dödshjälp som pågår på aftonbladet.se:s diskussionsforum. Så här skriver en läsare:

”Varje individ bestämmer väl vad han eller hon ska göra med sitt liv, vilken utbildning hon ska gå, vad hon ska jobba med, vem hon ska leva med!

Då är det ju rimligt att hon borde få bestämma när hon vill avsluta livet!”

Ett annat för-argument är att läkare ska tjäna patienten. När patienten är döende och lider av svåra smärtor eller är så skadad att all förmåga att föra ett liv eller att vara medveten upphört att fungera för gott, så är dödshjälp att tjäna patienten.

Stora risker

Mot-argumenten kan vara till exempel att en lagstiftning som ger tillstånd att döda innebär stora risker. Vem ska sedan besluta om dödshjälp - och på vilka grunder?

Så här skriver en läsare:

”Men vem är det som definierar ordet "sjukdom". Om dödshjälp tillåts kanske begreppet "sjukdom" vidgas. Detta kan då leda till att människor som är "sjuka" enligt de rådande normerna känner sig tvingade att "ta livet av sig".

”Det skapas, så att säga ett, samhälleligt tryck på de sjuka och äldre, som kanske känner att de är till last för samhället. Denna utvecklig är inte bra varken för dig eller för mig. ”

Ett annat motargument är att läkare ska hjälpa folk till livet inte ifrån det.

Av de läsare som röstat på aftonbladet.se i frågan om dödshjälp bör tillåtas är en klar majoritet, drygt 74 procent, för. 15, 5 procent är mot. 10 procent svarar vet ej.

Siffrorna är inte alltför olika resultatet av en Sifoundersökning som gjordes för några år sedan då 70 procent var för, nästan 20 procent emot och 13 procent tveksamma.

Tidigare artiklar

Simone Söderhjelm