Regeringsförklaring i skuggan av terrorn

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Ledamöter, statsråd och kungligheter tog plats plenisalen för att öppna riksdagen och det nya arbetsåret.
NYHETER

Uppropet skedde till knätofs och jazz - men utan ny regeringsbildning.

Statsministern lovade bland annat en kraftig satsning på omsorg och psykvård, på ungdomar, barnfamiljer och fri entré på fler muséer.

Han meddelade också att nationaldagen 6 juni blir helgdag från och med nästa år.

Förra årets Riksmöte skuggades av mordet på dåvarande utrikesminister Anna Lindh.

I år präglades församlingen av en ljus förväntan. Det var knätofs, jazz och fina damer i hatt när riksdagen öppnade efter sommarlovet.

Den nybyggda åhörarläktaren var fylld till sista plats - men inte av allmänheten, bara specialinbjudna gäster inklusive prins Carl Philip.

Jazztrion Trio X spalade folkvisan "Vi ska ställa till en roliger dans" innan kungen höll sitt inledande tal.

Bygger ny insatsstyrka

Statsminister Göran Persson tog sedan över med regeringsförklaringen, där han redan in inledningen nämnde den viktiga kampen mot terrorismen och om hur viktigt det är med ett starkt FN.

- Sveriges kapacitet att bidra till regionala lösningar av konflikter stärkts, sa Persson.

Även Palestinafrågan, FN:s roll i Irak, Sveriges alliansfrihet och den allmänna värnplikten berördes.

Sverige kommer bland annat att delta i uppbyggandet av en multinationell snabbinsatsstyrka i EU:s regi.

- Sverige ska gå i främsta ledet i arbetet mot massmord och etnisk rensning, sa Persson.

Han lovade att enprocentsmålet i biståndsarbetet kommer att nås och att man gör en ny kraftfull svensk satsning för att förebygga hiv, aids, mässling och malaria.

Tar över utrikessamordning

Bland nyheterna i regeringsförklaringen fanns att samordningen av EU-frågor tas över av Persson, som flyttar hanteringen från UD till statsrådsberedningen.

Bensin- och dieselskatten höjs, liksom fordonsskatten. Dock lovade Persson att sänka skatten för diesel till jordbruks- och skogsmaskiner.

Satsningen på kommunerna blir massiv, med 1,5 miljarder kronor mer än tidigare beslutats och ytterligare mer pengar nästa år.

Vårdgarantin byggs ut och den psykiatriska vården ska förstärkas.

- Men sjukhus ska drivas utan privat vinstintressen, sa Persson, som gjorde sin höftledsoperation i landstingets regi på Södersjukhuset i somras.

Försvarar Systembolaget

Regeringen tänker försvara både alkohol- och läkemedelsmonopolet.

Man höjer barnbidraget, ger flerbarnstillägg redan från andra barnet och satsar på ytterligare 6.000 nya lärare i förskolan.

Förmögenhetsskatten förändras, arvs- och gåvoskatten ska avvecklas men åtgärderna betalas med skattehöjningar på annat håll.

Regeringen satsar på en rad stora vägförbättringar, bland annat E6 i norra Bohuslän, Mälartunneln, väg 73 till Nynäshamn och väg 45 i västra Götaland.

Säkerhet hamnar också i fokus för regeringen. 4.000 nya poliser kommer att anställas under mandatperioden. Säpo får ökade resurser och stärker personskyddet.

- Vårt öppna demokratiska samhälle är sårbart. Ett större säkerhetstänkande behövs, sa Persson. Regeringen tillsätter en utredning för att se över och stärka samhällets motståndskraft mot kriser och terrorism och även underrättelseverksamheten ska ses över.

EU-landet Sverige fyller tio år inom kort och statsministern pekade på utvecklat samarbete med baltländerna, att EU:s jordbrukspolitik måste reformeras och att EU:s utgifter inte ska tillåtas öka.

Läs mer

Caroline Olsson