Strålskadade kvinnor letas upp

NYHETER

Kvinnor som drabbades av skador som till exempel förlamning på grund av för höga stråldoser när de behandlades mot bröstcancer på 1970- och 1980-talen ska nu spåras upp.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag har anställt cancerläkaren Sten Friberg för att spåra de strålskadade kvinnorna, rapporterar Sveriges Televisions Aktuellt.

– Det är faktiskt vi som har orsakat de här skadorna. Då är det vår förbaskade skyldighet att se till att det blir någon rättvisa i det hela, säger han till Aktuellt.

Troligtvis kommer de drabbade kvinnorna att ersättas ekonomiskt.

– När vi sätter i gång en utredning har vi naturligtvis för avsikt att hitta en lösning, säger Kai Essinger, vd för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.

I Norge har strålskadade kvinnor ersatts, antingen efter en noggrann individuell bedömning eller med en schablonersättning.

För att kunna ta ställning till skadorna vill Sten Friberg helst träffa var och en av de aktuella patienterna. Framför honom ligger nu arbetet att gå igenom strålningsbehandlingsjournaler som ska finnas kvar i gamla arkiv. Granskningen omfattar tiden från 1975, då man på vissa ställen började använda strålningsmetoden med snabb fraktionering med höga dagliga stråldoser, berättar Sten Friberg:

– Då visste man inte säkert, tror vi, om det här var farligt eller inte. Det vet vi i dag.

Hur många kvinnor som kan ha drabbats är oklart. En uppskattning är runt 500 kvinnor.

Enligt Aktuellt gav sjukhusen i Umeå och i Örebro extra höga strålningsdoser. I Örebro är 18 fall kända och bekräftade. Örebro län blir därför testområde för utredningen av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.

TT