Förhandlingarna om försvaret fortsätter under tidspress

NYHETER

Förhandlingarna om försvaret fortsätter och utgången är oviss.

Fortfarande är en rad politiska konstellationer möjliga.

En överenskommelse med miljöpartiet är i hamn.

På torsdagen fortsätter förhandlingarna med de borgerliga partierna.

Vänsterpartiets riksdagsgrupp träffades sent på onsdagseftermiddagen för att diskutera om den ställer sig bakom regeringens proposition, men något definitivt beslut fattades inte.

– Vi fortsätter att diskutera. Och vi ska fortsätta diskussionen med regeringen, säger Berit Jóhannesson, partiets ledamot i försvarsutskottet.

Flera v-ledamöter som TT talade med tyckte att försvarsdepartementet under samtalen gått vänsterpartiet till mötes och att det var möjligt att säga ja.

Samtidigt finns en önskan inom regeringen om att nå en bredare och blocköverskridande överenskommelse om försvaret.

Men det får inte ske till priset av att budgetöverenskommelsen med vänsterpartiet och miljöpartiet spräcks. På den punkten gav försvarsminister Leni Björklund och finansutskottets ordförande Sven-Erik Österberg klart besked efter s-riksdagsgruppens möte på onsdagen.

Vissa marginaler

Hos den redogjorde Leni Björklund för innehållet i försvarspropositionen. Hon sade också att det fanns vissa marginaler för att fortsätta förhandlingarna med de borgerliga partierna.

De fyra ska träffa Björklund för nya överläggningar på torsdagen.

Resultatet kan bli att regeringen inte som planerat fattar beslut om propositionen på torsdagen. Leni Björklund öppnade för viss förskjutning och centerns partisekreterare Jöran Hägglund säger till TT att de fyra borgerliga behöver få mer tid på sig.

– Om vi kan komma överens om ramarna, då kommer vi få tillgång till allt underlagsmaterial för att bland annat studera förslagen till förbandsnedläggningar. Vi behöver då ytterligare någon dag på oss, säger centerns partisekreterare Hägglund till TT.

Leni Björklund har under arbetets gång haft kontakt med samtliga partier.

Mp och s eniga

Mp:s försvarsexpert Lars Ångström säger till TT att mp och s nu är överens på alla punkter, inklusive kostnadsramar och förbandsnedläggningar.

Det är första gången som han har förhandlat med regeringen om försvaret som ligger utanför det egentliga samarbetsområdet.

– Det finns fortfarande skillnader i vår och socialdemokraternas försvarspolitik. Men nu avvecklas invasionsförsvaret på fullt allvar och de internationella insatserna prioriteras, säger han. Därför kan mp ställa sig bakom förslaget.

Lars Ångström tror inte att de borgerliga menar allvar med sina förhandlingstrevare. Men samtidigt konstaterar han att de besparingar som partierna nu träter om är marginella i ljuset av att det under tre års tid handlar om utgifter på 120 miljarder kronor.

De borgerliga har lämnat över två förhandlingsbud till regeringen. I det andra budet gick de fyra med på att vissa besparingar görs under de första två åren. Däremot håller de fast vid att det inte går att spara så mycket som 2,5–3,5 miljarder kronor som finns fastslaget i budgetöverenskommelsen mellan s, v och mp.

Arg Björklund

Folkpartiets försvarsförhandlare Jan Björklund känner sig ”oerhört provocerad” av att listan över drabbade orter cirkulerar i medierna dit han menar att regeringen läckt den.

– Än så länge har regeringen inte velat visa oss vilka förband man tänker lägga ned. Det har man skjutit upp hela tiden när jag har frågat. Nu förstår jag varför, regeringen ville först presentera listan i massmedierna som om den nästan vore ett faktum.

TT: Innebär detta att det lutar mer åt en uppgörelse mellan s, v och mp nu?

– Ja, spontant gör det ju det, men vi får se. Det blir ju svårare med en uppgörelse över blockgränsen när man går ut på det här sättet.

TT