Guillou bygger en egen jaktsjö

NYHETER

Författaren Jan Guillou har fått tillstånd att gräva ut två dammar. Och bygga två jakttorn vid strandkanten.

Länsstyrelsen har gett tillstånd att anlägga ett så kallat viltvatten i den före detta sjön Rörmaren utanför Östhammar.

För att skapa en öppen vattenyta i sjön har han fått tillstånd att gräva ut två dammar. Två torn som kan utnyttjas vid jakt ska också byggas vid strandkanten, skriver Östhammars Nyheter.

Enligt länsstyrelsen kommer det inte att påverka betydande natur- och kulturvärden.

Aftonbladet