Varannan väljare missnöjd med regeringen

Lägst är stödet bland låginkomsttagare

NYHETER

Nästan varannan väljare, 46 procent, tycker att Göran Persson och hans regering gör ett dåligt jobb. 40 procent tycker att regeringen gör ett bra jobb och 11 procent tycker att det varken är bra eller dåligt. Det framgår av en Temoundersökning som redovisas i Dagens Nyheter.

39 procent av de tillfrågade tror att en borgerlig regering skulle göra ett bättre jobb. 31 procent tror att den skulle göra ett sämre jobb och 23 procent svarar "varken bättre eller sämre".

Allra lägst är stödet för regeringen bland låginkomsttagarna. Även bland LO-medlemmar är det en övervikt för dem som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb.

Bäst betyg får regeringen av yngre väljare upp till 30 år.

Temo har under tiden 13-16 september telefonintervjuat 1001 personer i åldrarna 18 år och uppåt.

TT