Hypnos är större än Jesus

3 av 10 kvinnor tror på Bibeln – dubbelt så många tror på hypnos

NYHETER

GÖTEBORG

Kvinnor tror på horoskop och på att födas på nytt.

Männen är mera skeptiska.

Bara en kille av tio tror att stjärnorna styr våra liv.

Foto: SVT
TROVÄRDIG? Jesus får tuff konkurrens i kampen om trovärdighet. I vår undersökning på aftonbladet.se visar det sig att lika många kvinnor som tror på Bibeln tror på horoskop.

Undersökningen på aftonbladet.se är entydig. De kvinnor som röstat tror mer på Bibeln, horoskop, grafologi, hypnos och på att återfödas.

Två män av tio tror på Bibeln. Motsvarande siffra för kvinnor är tre av tio.

Den skeptiska manliga linjen håller i sig.

Handstilen talar

Tre kvinnor av tio litar på stjärnorna och på att astrologer kan förutse vad som ska hända. En enda man av tio tror på horoskop.

Grafologi kallas också skriftpsykologi. Tanken är att en persons handstil berättar om hans eller hennes personlighet. Blivande psykologer kan läsa grafologi i bland annat Frankrike och Tyskland.

Men läsarna på aftonbladet.se är skeptiska. Två män av tio tror på grafologi, tre av tio kvinnor.

- Det finns grundläggande drag i handstilen som inte förändras även om personen medvetet försöker ändra sitt sätt att skriva, säger Viljo Mentu, legitimerad psykolog och grafolog.

Han hjälper företag att välja ut rätt person till ledande befattningar - genom att analysera personens handstil. Då och då får han i uppdrag att granska handstilen i ett hotfullt brev och jämföra det med andra skriftprover. Han har undersökt misstänkta förfalskningar, som namnteckningar i testamenten. Ibland vill folk ha hjälp med att komma underfund med sig själva.

- De vill ha tips om hur de ska rikta in sina liv, säger Viljo Mentu.

Födas på nytt

Hypnos ligger bättre till på aftonbladet.se. Fem av tio män och sex av tio kvinnor, av dem som röstat, tror på hypnos. Det är betydligt fler än de som hoppas på att födas igen.

Två män av tio räknar med att återfödas. Dubbelt så många kvinnor, fyra av tio, känner att det finns en fortsättning.

- Innerst inne tror jag att det kan vara så, säger Marlene Andersson, 16.

Men Filip Janbell, 18, tvekar inte.

- Dör man så dör man.

Vad tror du på?

Kerstin Danielson