”Fler jobb kan skapas inom vården”

Läs chattet om budgeten med finansminister Bosse Ringholm

NYHETER

Anonym säger: Hej Bosse, undrar varfor vi maste oka pa statsskulden i kronor raknat nu nar det gar hyfsat bra for Sverige? Borde vi inte ta tillfallet i akt och minska den istallet? Det gar ju inte att hela tiden skjuta problemen pa framtiden.

   Bosse Ringholm säger: Vi måste satsa på att få fram fler jobb - först då kan vi börja betalas av på statsskulden. Observera att statsskuldens andel av BNP hela tiden minskar.

*ekonomen* säger: hej, vad innebär det nya budgetförslaget för studenter och familjer med liten inkomst?

   Bosse Ringholm säger: Det blir sänkt skatt för alla med låga inkomster. För studenter med barn blir det särskilt barntillägg. Dessutom höjs barnbidragen för alla. Det blir också fler jobb framöver.

Ritchie säger: När är det dags att sänka skatten på el/villaolja/drivmedel till vettiga nivåer?

På 3 år har priset på t ex villaolja ökat från 5.500:.- till 8.400:-, är det vettigt att ett parti som MP ska få sitta o få igenom sin "gröna skatteväxling" när de knappt når upp till 4%spärren. Dessa skattenivåer håller på att knäcka oss!

   Bosse Ringholm säger: Skatteväxlingen innebär att skatten på energi höjs och sänks på arbete. I årets budget blir det dessutom extra skattesänkningar för alla löntagare. Sverige måste minska sitt oljeberoende, men jag förstår att höga oljepriser är en tung utgift. Den här gången höjs dock inte villaoljan.

Tror du på allvar att jag kommer att åka kortare med bilen för att du höjer skatten på bränsle? Mitt jobb ligger där det ligger. Satsar ni något på alternativa bränsle-bilar?

   Bosse Ringholm säger: Ja, vi satsar 1.200 miljoner kr på att sänka skatten på alternativa drivmedel, bl.a. etanol.

Öckerö säger: Hur lång tid tar du på dig att göra en budget?

   Bosse Ringholm säger: Det är ett ständigt pågående arbete under året, men slutspurten tar en månad - dygnet runt.

åsa säger: hejsan Bosse, kommer det att bli någon förändring för oss fattiga studenter under årets gång?

   Bosse Ringholm säger: Om du jobbar extra får du lägre skatt nästa år.

Lars säger: När alla pensionärer får minst det samma netto inkomst som det hade 1993?

   Bosse Ringholm säger: Alla fick bidraga till budgetsaneringen under 1990-talet, men från och med 1999 höjdes pensionen för att kompensera till en del. Även 2003 höjdes pensionerna i samband med det nya pensionssystemet.

olle olsen säger: haj bosse,när ska du sänka skatten på brännvinet så det kan konkurera med övriga europa?

så länge

   Bosse Ringholm säger: Helst av allt vill jag försöka begränsa alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. En sänkning av alkoholskatten diskuteras för att öka Systembolagets möjligheter att konkurrera med importen. Men det är en svår fråga så inget är ännu beslutat.

shokker säger: Du pratar om att det blir fler jobb i framtiden, inom vilken sektor då? Inom vården dras det in hela tiden pga besparingsskäl, när ska den trenden vända??

   Bosse Ringholm säger: Landstingen får många nya miljarder i årets budget liksom kommunerna. Därmed förbättras möjligheterna att skapa fler nya jobb inom vården.

Masse säger: Hej. Vad kommer den ny budgeten att innebära för oss småföretagare och när kommer man att börja märka någon skillnad!

   Bosse Ringholm säger: Skatten sänks redan vid årsskiftet. Dessutom kommer mer pengar till s.k. såddkapital. Arvs- och gåvoskatten slopas bl.a.

sandra säger: Hej, jag undrar varför barnbidraget höjdes men inte studiebidraget? När man går på gymnasiet räknas men ju i lagens mening fortfarande som barn? Vi har det minst lika snålt och det känns ju inte bra att alltid fråga ens föräldrar om pengar.

   Bosse Ringholm säger: Vi har redan förbättrat studiebidragen bl.a. genom att förlänga det från 9 till 10 månader.

   Bosse Ringholm säger: TACK för alla intressanta frågor. Vill du veta m er kan du gå in på www.regeringen.se. Hälsningar Bosse