Barn får ärva sin pappas mutor

NYHETER

Toppchefen på Rederi Gotland erkände att han tagit emot 20 miljoner kronor i mutor.

Han tog sitt liv i häktet och hann aldrig bli dömd.

Därför får hans två barn nu dela på arvet på 11 miljoner.

Pengar från mutaffären i Rederi Gotland går i arv.

Tre personer dömdes till fängelse i muthärvan kring Rederi Gotland. Två av dem överklagade till hovrätten och frikändes.

Den avlidna mannen utpekades som huvudman i muthärvan, som beskrevs som den största i Sveriges historia när den rullades upp 2003.

Tog sitt liv i cellen

Det var i samband med att Rederi Gotland skulle beställa nya fartyg i slutet av 90-talet som mutorna ska ha betalats ut.

Huvudmannen erkände att han tagit emot 20 miljoner kronor i mutor. Men efter fyra månader i häktet begick han självmord i sin cell - innan rättegången var avgjord.

Målet som nu har avgjorts vid Gotlands tingsrätt handlade om barnen till den avlidna mutanklagade skulle få del av de 11 miljoner kronor som mannen lämnade efter sig eller inte.

Blev aldrig dömd

Åklagaren ville att pengarna ska anses förverkade och tillfalla staten.

Men tingsrätten anser att åklagaren inte kunnat styrka att rederichefen gjort sig skyldig till mutbrott.

- Det är helt rätt att dödsboet blev frikänt. Mannen blev ju aldrig dömd för något brott, säger dödsboets ombud Jonas Reiner.

Den avlidna chefen har två barn, ett i 20-årsåldern och ett i 30-årsåldern som nu kommer att få dela på mångmiljonarvet.

Men målet kan komma att få ett slutligt avgörande i en högre instans.

- Jag är övertygad om att åklagaren kommer att överklaga domen, säger Jonas Reiner.

- Det är moraliskt anstötligt, säger Leif Gustafson, ordförande i Etikfrämjandet.

Karin Östman