6 000 britter kan ha fått galna ko-sjukan

Blodtransfusioner kan vara orsaken - varnas nu genom brev

NYHETER

Tusentals britter kan ha blivit utsatta för risken att smittas av en variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom genom blodprodukter.

6 000 personer har fått ett varningsbrev på posten.

Sjukdomen är den mänskliga varianten av galna ko-sjukan.

Varningsbrevet skickades på tisdagen ut till patienter som kan vara berörda. Sky News skriver att 4 000 kan vara direkt berörda. Patienterna kan ha blivit exponerade för smittan genom blodplasmaprodukter, uppgav hälsovårdsministern John Reid.

Man antog tidigare att Creutzfeldt-Jakobs sjukdom bara spritts till människor genom nötkött. Men nu finns det två fall där patienter i Storbritannien befaras ha blivit smittade genom blodtransfusion. Bägge hade enligt Reuters fått blod från personer som senare konstaterats lida av galna ko-sjukan.

När det första fallet upptäcktes beslöt myndigheterna att personer som fått blodtransfusion de senaste två årtiondena inte ska få ge blod.

6 000 patienter har nu fått brev om blodprodukter som använts i deras fall. Men risken att de ska utveckla sjukdomen är mycket liten, understryker hälsovårdsministern och medicinalrådet Liam Donaldson, som har högsta ansvaret för den brittiska sjukvården.

Inkubationstiden för galna ko-sjukan kan vara mycket lång, åratal. Sjukdomen leder till döden.

Tove Wennergren, TT-AFP