Promenad kan minska risken för demens

Forskare: Motion gjorde kvinnor tre år yngre mentalt

NYHETER

Den som rör på kroppen håller sig klar i knoppen, visar två amerikanska studier. Promenader och annan lätt fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av demens.

Allt medan vissa forskare famlar febrilt i sina laboratorier efter en medicin som kan bota demenssjukdomar som alzheimers, tittar andra forskare på vad som kan förebygga sjukdomarna. Båda insatserna är mer än vällovliga, eftersom demenssjukdomarna beräknas drabba allt fler i framtiden i takt med att vi sakta men säkert blir äldre.

Motion är en typisk så kallad livsstilsfaktor som har pekats ut som synnerligen viktig när det gäller att förebygga demens. Det har länge varit känt att ett aktivt liv förebygger minnesrubbningar hos vissa personer, men ingen har säkert kunnat säga hur mycket, eller lite, motion som krävs. Måste man springa maraton eller räcker det med att ge sig ut i skogen med svampkorgen någon gång i bland?

Sjuksköterskor

Två studier som presenteras i kommande nummer av medicintidskriften JAMA (Journal of the American medical association) kastar visst sken över saken. En grupp forskare följde 18 766 kvinnor, närmare bestämt tidigare sjuksköterskor mellan 70 och 81 år, från 1986 och framåt. Kvinnorna fick redogöra för sina motion- och fritidsvanor och under perioden 1995-2001 fick de dessutom genomgå olika minnes- och problemlösningstester.

Det visade sig att de kvinnor som var mest fysiskt aktiva och exempelvis promenerade minst en och en halv timme i veckan, fick bättre resultat på testerna än de mer stillasittande medsystrarna som bara promenerade i genomsnitt 40 minuter per vecka.

Det var som om motionen gjorde kvinnorna tre år yngre mentalt, skriver forskarna. Risken att drabbas av kognitiva störningar minskade med 20 procent för de fysiskt aktiva jämfört med de stillasittande, och det räckte alltså med promenader.

Hönan och ägget

Den andra studien i JAMA gjordes på 2 257 män mellan 71 och 93 år, och även den visar att regelbundet användande av apostlahästarna kan motverka demens. Män som promenerade lite eller inte alls löpte 71 procent större risk att drabbas jämfört med dem som promenerade mest, mer än cirka tre kilometer dagligen.

En fråga som återstår att besvara är dock vad som är orsak och vad som är verkan. Kanske är det så att en begynnande demens också orsakar en mer stillasittande tillvaro? Forskarna är ödmjuka nog att påpeka att de inte vet säkert. Men, skriver de: "även om sambanden är komplexa, tyder både tidigare fynd och denna studie på att promenader och en aktiv livsstil generellt sett hör samman med en minskad risk för demens".

Sara Rosén/TT

ARTIKELN HANDLAR OM