”Använd handsfree till mobiltelefonen”

Forskare: Hälsorisker inte belagda – men man bör vara försiktig

NYHETER

Det är inte vetenskapligt belagt att det är hälsofarligt att prata i mobilen, men man bör ändå vara försiktig och helst använda handfriutrustning för att minska strålningen mot huvudet.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att mobil telekommunikation ger skadliga hälsoeffekter vare sig det gäller mobiltelefoner eller basstationer så länge rekommendationerna från den internationella strålskyddskommissionen för ickejoniserande strålning inte överskrids. Det skriver de nordiska strålskyddsmyndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.

- Vårt vetenskapliga råd följer utvecklingen inom forskningsområdet. Håller man sig under de angivna riktvärdena finns inga belägg för att det är skadligt, säger Lars Mjönes, verksamhetsansvarig för naturlig och ickejoniserande strålning på Statens strålskyddsinstitut (SIS) till TT.

Kan inte vara säkra

Men forskarna kan inte vara säkra på att strålningen från mobiltelefoner är ofarlig.

- Det finns kunskapsluckor och studier som antyder att det kan finnas biologiska effekter även under de rekommenderade exponeringsnivåerna, säger Mjönes och tillägger att studierna behöver upprepas och att utvecklingen inom forskningsområdet följs noga.

Dessutom har folk inte använt mobiltelefoner tillräckligt länge för att det ska finnas långsiktiga studier av hälsoeffekterna.

I dag använder 80-90 procent av befolkningen i de nordiska länderna mobiltelefon, det innebär att även en mycket liten risk för användaren skulle kunna få konsekvenser för folkhälsan. Om det finns ett enkelt sätt att minska exponeringen av mobiltelefonernas strålning bör man därför göra det, enligt SIS.

- Man minskar exponeringen av strålning till huvudet med 99 procent om man använder handsfree-utrustning, säger Lars Mjönes, som själv gör det.

Korta samtal

Att korta ner samtalen är naturligtvis ett annat sätt att minska exponeringen. Det spelar dock ingen större roll var på kroppen man bär telefonen, enligt Mjönes.

Det är inte heller vetenskapligt fastställt att barn och ungdomar är mer känsliga än vuxna för elektromagnetiska fält från mobiltelefoner, det har utförts för få studier även på det området för att kunna dra några slutsatser. SIS uppmanar dock föräldrar att se till att barnen använder telefonen på så sätt att strålningsexponeringen minskar.

För basstationer bedömer SIS att det inte finns någon hälsofarlig strålningsrisk eftersom användaren sällan eller aldrig kommer tillräckligt nära en basstation.

Fakta/ mobilstrålning och elektromagnetiska fält

Christina Sjöström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM