Förhandlingar om försvaret bröt samman

Kan innebära ny chans för hotade orter

NYHETER

Det blir ingen bred uppgörelse om försvaret.

Förhandlingarna bröt samman på onsdagen.

Försvarsministern kritiserar centern och kristdemokraterna, som tidigare gått med på besparningarna.

Försvarsminister Leni Björklund, s.

Regeringen vill spara tre miljarder på försvaret till år 2008. Förslaget har tagits fram av regeringen utan stöd från miljöpartiet eller vänsterpartiet. Däremot har stödpartierna varit med vid budgetförhandlingarna som avgjorde storleken på besparingarna.

På onsdagen bröt förhandlingarna med de borgerliga partierna om en bred försvarsuppgörelse samman.

- Våra ansträngningar har varit förgäves, sa Björklund på onsdagsförmiddagen vid en presskonferens på försvarsdepartementet.

Försvarsministern framhöll att regeringen under lång tid förhandlat med de borgerliga för att nå enighet om inriktning och ekonomiska ramar för försvaret.

- Det hade varit en fördel med en bred uppgörelse. Då vet man på förhand att alla delar ligger fast.

Regeringen vill spara 3 miljarder fram till 2008. De borgerliga vill lägga nivån betydligt lägre - 1,85 miljarder.

- Vår utgångspunkt var den gemensamma uppfattning som socialdemokraterna, centern och kristdemokraterna hade i försvarsberedningen i juni. Men c och kd orkade inte stå fast vid sin uppfattning. I sin iver att hålla ihop den borgerliga alliansen har de gett vika, sade Björklund.

- Vi var beredda att rucka på budgetöverenskommelsen men har fått nej. Nu återstår för oss att slutgiltigt utforma propositionen.

Centerns partiledare Maud Olofsson tillbakavisade att partiet ändrat sig.

- Under resans gång har vi fått reda på att det blir dyrare än vad som sas. Vi behöver mer pengar för att klara de internationella insatserna, säger Olofsson.

Sju på dödslistan

Det började knaka redan på tisdagen. Då satt försvarsministern i flera timmar långa förhandlingar.

Efter två timmar kom beskedet att de borgerliga avvisade regeringens bud.

- Det handlar inte bara om pengar utan också om hur många förband som läggs ner, sa moderaternas Gunnar Hökmark.

Moderaten Gunnar Hökmark påpekade att det inte bara handlade om pengar utan också om hur många förband som läggs ner och hur bra kvaliteten blir på de som blir kvar.

Sju orter står på regeringens dödslista, bland annat Göteborgsbaserade Amf 4, vilket folkpartiet och moderaterna motsätter sig.

- För många förband läggs ner och flera av förbanden på dödslistan är stridsutbildade, sådana som behövs i ett insatsförsvar, sa folkpartiets Jan Björklund igår.

Försvarsministern Leni Björklund anser tvärtom att regeringens förslag till bantning ger Sverige ett bra försvar. Den internationella inriktningen ökar samtidigt som hårdbantningen ger pengar för att bekämpa brottslighet och terrorism.

Tidigare artiklar:

S-kritik mot c och kd

Caroline Olsson