EG-direktiv kan hota kvinnors säkerhet

Förbjudet annonsera efter kvinnlig hyresgäst - svensk lag ses över

NYHETER

Är du tjej och söker rumskamrat?

Snart kan du kanske inte annonsera efter enbart kvinnliga hyresgäster - efter ett EG-direktiv om jämställdhet, skriver tidningen The Sun.

I Storbritannien möter det nu stark kritik från överhuset.

– Än så länge är det tillåtet i Sverige att annonsera efter enbart kvinnliga hyresgäster, säger Sonja Aho, pressekreterare hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Men enligt Aho pågår just nu ett arbete hos Diskrimineringskommittén i Sverige som kan leda till att svensk jämställdhetslagstiftning utvidgas till att omfatta även andra områden än arbetslivet. Arbetet sker mot bakgrund av EG-direktivet.

Brittiska kritiker hävdar att dylika regler kan minska antalet bostäder på marknaden, då man befarar att folk som tidigare planerat att hyra ut rum skippar de planerna om de inte får välja själva vem de ska bo ihop med.

"Kvinnoboenden kan tvingas hysa män"

Dessutom, menar kritikerna enligt tidningen, kan det leda till att jourboenden för utsatta kvinnor tvingas att ta emot såväl män som kvinnor.

The Sun skriver att EG-direktivet insisterar på att diskriminering måste omfatta alla områden.

I en rapport från brittiska överhusets EU-kommitté varnas för att reglerna inte kommer att fungera i praktiken. Rapporten kräver undantag för jourboenden och inneboende.

- Det kommer att innebära en mindre hyresmarknad och större oro hos kvinnor för deras säkerhet. EU måste växa upp och lära sig att låta människor själva välja hur de ska leva sina liv, sa John Redwood, talesman för konservativa partiet Tories, till The Sun.

Karin Fyrlund