Sexköpsdomare kan ha lagt ner sexmål

Skrev på kvitto - nu granskas fallet på nytt

NYHETER

Malmö

En domare som erkänt flera sexköp kan tidigare ha medverkat till att ett annat sexmål lades ned.

Handlingarna ska nu granskas av åklagare.

Den utpekade domaren har tidigare dömts till nästan 40.000 kronor i böter för brott mot sexköpslagen.

Handlingarna i det nedlagda sexköpsmålet granskas nu av domstolschefen vid Malmö tingsrätt, lagman Barbro Thorblad.

Även överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö har begärt att få se åklagarens akt i ärendet.

Domaren som själv brutit mot sexköpslagen är den som har undertecknat den skrivelse från tingsrätten till åklagarmyndigheten i Malmö som meddelade att ett sexköpsmål på väg till rättegång i stället skulle läggas ned.

Hittat kvitto

Skälet uppgavs vara att den anklagade sexköparen inte hade delgivits stämning innan ärendet hunnit preskriberas i oktober 2002. Fallets åklagare svarade på skrivelsen och bad domstolen skriva av målet, en gängse rutin när ett ärende blivit preskriberat.

Men i målets akt ligger ett delgivningskvitto som den anklagade sexköparen har skrivit under redan i augusti, två månader innan preskriptionstiden gick ut.

– Delgivningskvittot visar att mannen faktiskt var delgiven inom preskriptionstiden, så det är alldeles uppenbart att det var fel att skriva av målet. Men jag vet inte i dagsläget vem som är ansvarig för att det har blivit fel, säger lagman Barbro Thorblad till TT.

Har skrivit under

Det är tidningen Kvällsposten som läst igenom de tidigare hemligstämplade handlingarna i det av domaren nedlagda sexmålet. Ett ärende där sexköparen ska ha gripits ”med byxorna nere” efter att ha räckt över 200 kronor till en prostituerad kvinna.

Att domaren har skrivit under skrivelsen om målets nedläggning står helt klart, enligt Thorblad.

– Men vem som har tagit fram uppgifterna åt honom och exakt vad som har hänt är jag inte beredd att ha någon synpunkt på innan jag har pratat både med domaren och alla andra som över huvud taget har sysslat med den här akten, säger hon.

Överåklagare Sven-Erik Alhem vill inte uttala sig om ärendet innan han läst igenom åklagarakten.

– Jag vill först se över handlingar och korrespondens, säger Alhem.

Domaren, som erkänt att han flera gånger köpt sex av en prostituerad, fick förra veckan strafföreläggande på 39200 kronor i böter och ska även betala 500 kronor till brottsofferfonden för att ha brutit mot sexköpslagen.

Han anmäldes samtidigt till Statens ansvarsnämnd. Där lästes ärendet igenom på onsdagen och nämnden kan inte säga när det kommer att fattas beslut om eventuella åtgärder mot domaren.

Läs också:

Britt Ledberg/TT