Kriget om försvaret fortsätter

Hotade orter får nytt hopp

NYHETER

I dag klubbar regeringen sin försvarsproposition.

Att få den antagen av riksdagen blir betydligt svårare. Nu tänds nytt hopp på de orter som hotas av försvarsnedläggningar.

Sedan förhandlingarna strandade i går står regeringen helt utan borgerligt stöd för sin försvarsproposition.

Allt kan hända

Nu kan allt hända. Oheliga allianser i riksdagen kan rädda orterna på "dödslistan" över nedläggningshotade förband.

- Om de borgerliga partierna säger att "vi vill behålla det här regementet" och det råkar vara en majoritet i vänstergruppen för det, då tror jag inte att de borgerliga har något emot att få stöd för det, säger miljöpartiets försvarspolitiske talesman Lars Ångström.

Bred enighet i Göteborg

Miljöpartiet kommer att stödja regeringens proposition. Vänsterpartiet tänker däremot lägga en egen motion, enligt partiets försvarspolitiska talesman Berit Jóhannesson (v):

- Vilka förband som blir kvar är för tidigt att säga nu, säger hon.

De kraschade förhandlingarna innebär nytt hopp för orterna på försvarets "dödslista". I Göteborg finns till exempel en mycket bred politisk enighet om att amfibieregementet Amf 4 bör finnas kvar. Riksdagen röstar om propositionen den 15 december.

Orter som lämnas helt eller delvis enligt förslaget:

Irene Beertema

ARTIKELN HANDLAR OM