Grönt ljus för Turkiet att förhandla med EU

Inga hinder kvar, enligt EU-kommissionär

NYHETER

BRYSSEL

Inga hinder finns kvar för att Turkiet ska få börja förhandla om medlemskap i EU, enligt EU-kommissionären Günter Verheugen.

Och den turkiska regeringen lovar att snabbehandla de lagändringar som EU krävt.

Vid en presskonferens i Bryssel på torsdagen sade Turkiets premiärminister Tayyip Erdogan att det turkiska parlamentet ska extrainkallas för att reformer som EU krävt ska kunna antas.

– Personligen anser jag att Turkiet inte har några fler villkor att uppfylla, sade Günter Verheugen, som ansvarar för den rapport som EU-kommissionen ska lägga fram om Turkiet 6 oktober, efter mötet med Erdogan i Bryssel.

Detta tog Erdogan fasta på när han mötte pressen efter att ha träffat EU-parlamentets talman Josep Borrell och ledarna för de olika partigrupperna i parlamentet. Erdogan fick frågan om han tror att kommissionens rapport kommer att rekommendera EU:s stats- och regeringschefer att på toppmötet i december ge Turkiet ett startdatum för förhandlingar.

Turkiet optimistiskt

– Jag kan bara säga att vi har gjort vår hemläxa, vi har arbetat mycket hårt och vi har klarat kriterierna. Det finns ingenting annat att vänta än ett ja, sade Erdogan och återkom gång på gång till Verheugens uttalanden.

Erdogans besök i Bryssel kom till i hast, för att klara ut frågor om Turkiet klarar av att genomföra de förändringar som EU ställt som villkor för förhandlingar. Det har den senaste tiden handlat om reformer på det rättsliga området, särskilt en genomgripande reform av strafflagen.

Kommissionen och flera EU-ministrar har varnat Turkiet för att inkludera ett förslag om kriminalisering av otrohet i översynen av strafflagen.

Premiärminister Erdogan lovade att något förslag om otrohet inte kommer att finnas med när tre av lagreformerna på det juridiska området ska snabbehandlas den 26 september.

Överdriven debatt

Både Erdogan och talman Borrell verkade närmast tycka att debatten om otrohetsförslaget har blåsts upp till orimliga proportioner. Borrell liknade det vid ”sommarens sista huggorm”.

Under sitt besök i Turkiet nyligen framhöll Günter Verheugen att Turkiet måste göra mer för att de reformer som tagits och tas i parlamentet också genomförs i praktiken. Och mer måste göras för att tillgodose den kurdiska minoritetens ställning, sade han.

– Det är lätt att anta lagarna jämfört med att genomföra dem. Det krävs en ändring i mentalitet och det kommer att ta lång tid, sade Erdogan i Bryssel och sade också att den kurdiska frågan inte alls hade varit uppe under besöket.

EU-kommissionen skickade nyligen tjänstemän till Turkiet för att kontrollera anklagelser om tortyr från en människorättsorganisation.

– Det är inte berättigat att anklaga Turkiet för att systematiskt använda tortyr, sade Verheugen efter att ha fått rapport från tjänstemännen.

Lars Larsson/TT