Rånare allt brutalare och bättre organiserade

NYHETER

Stockholm

De som rånar banker, postkontor och värdetransporter har blivit skickligare och brutalare, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Antalet anmälda bank- och postrån minskade, efter att ha legat på en historiskt sett hög nivå, kraftigt under 1990-talet.

Samtidigt har antalet värdetransportrån ökat kraftigt. I mitten av 90-talet låg antalet årliga fall kring 20 - under 2000-talet har den årliga siffran pendlat mellan 50 och 60.

Brå har haft i uppdrag att utreda orsakerna till utvecklingen och ger flera möjliga förklaringar:

Större byten

Den viktigaste förklaringen är den ökade säkerheten, enligt Jan Ahlberg, enhetschef på Brå.

- Det har helt enkelt blivit svårare att råna poster och banker och den utvecklingen har inneburit att en större del av de mindre professionella rånarna har slagits ut, säger Ahlberg till TT.

Samtidigt visar rapporten att rånarna blivit allt mer organiserade. De som rånar värdetransporter är i högre grad beväpnade, fysiskt våld är vanligare förekommande och det är betydligt ovanligare att rånen klaras upp.

Det finns dessutom betydligt mer pengar att hämta vid värdetransportrån. Enligt rapporten var det genomsnittliga bytet vid ett postrån drygt 36 000 kronor och vid ett bankrån 70 000 kronor medan ett värdetransportrån gav i genomsnitt 500 000 kronor.

Särskild polisgrupp

Stockholms län är kraftigt överrepresenterat rörande värdetransportrån och i vintras inledde länskriminalpolisen i Stockholm ett samarbetsprojekt med bland andra banker och värdetransportbolag för att kunna minska antalet grova rån.

En särskild grupp poliser arbetar med att kartlägga den löst sammansatta grupp kriminella som tros ligga bakom merparten av rånen.

Jan Ahlberg tror att det projektet och annat säkerhetsarbete kommer att ge resultat i framtida brottsstatistik:

- Jag tror knappast att värdetransportrånen kommer att fortsätta att öka och jag tror också att post- och bankrånen kommer att fortsätta minska. Det blir mindre kontanter i omlopp och säkerheten ökar, säger Ahlberg.

Daniel Kjellberg/TT