Homosexuella unga utsätts för hedersvåld

NYHETER

Malmö

Många ungdomar misshandlas och trakasseras av sin familj på grund av sin sexuella läggning. Hedersvåld förekommer både i traditionella svenska familjer och i familjer med utländsk bakgrund.

Homo- och bisexuella ungdomar utsätts ofta för hedersrelaterat våld och förföljelse från sina anhöriga på grund av sin sexuella läggning, oavsett religion eller etnisk bakgrund. Det visar en snart färdigställd rapport från RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) i Skåne.

RFSL i Skåne har samlat in enkätsvar både från myndigheter som möter ungdomar som utsatts för familjevåld, som till exempel polisen och socialförvaltningar, och från skolor och ungdomsmottagningar. Under projektets gång har man också fått egen kontakt med ett tjugotal ungdomar i åldrarna 13 till 25 år som känner sig förföljda och hotade av sina anhöriga på grund av sin sexuella läggning. Ett tiotal av dessa har också intervjuats, skriver Metro.

Hotas och kontrolleras

Traditionellt antas hedersvåld vara kopplat till vissa invandrargrupper, men enligt RFSL i Skåne ser bilden likadan ut i vanliga svenska familjer.

- Man bryter mot en hederskodex i familjen genom att inte vara heterosexuell, säger Elisabet Nidsjö, psykolog på RFSL i Skåne till TT.

I de intervjuer RFSL i Skåne gjort finns många exempel på vad ungdomarna utsätts för.

- De får inte röra sig fritt, man följer och kontrollerar dem, man går in i deras mobiltelefoner och kontrollerar telefonnummer eller vilka sidor de besöker på internet. De blir inlåsta, slagna, dödshotade och det händer också att föräldrar hotar att de ska begå självmord på grund av barnens sexualitet, säger Elisabet Nidsjö.

Liknande resultat

Rapporten ska nu analyseras vidare för att färdigställas i november. Den ska då skickas till uppdragsgivaren länsstyrelsen som i sin tur ska redovisa resultatet för regeringen.

De tre storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm fick förra sommaren direktiv om att uppmärksamma närståendes hot och våld mot ungdomar på grund av deras sexuella läggning. Länsstyrelsen Västra Götalands län är redan klar med sin rapport och har funnit liknande resultat som RFSL i Skåne.

Annette Fröstberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM